Konference Možnosti požární ochrany historických staveb (Hradec Králové, 2.11.2017)

Konference Možnosti požární ochrany

9. Listopad 2017

V Letzelově sálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové proběhla 2. listopadu 2017 celostátní konference Možnosti požární ochrany historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné. Více než sto účastníků vyslechlo devět příspěvků památkářů, hasičů i projektantů, které se týkaly okolností vzniku dosavadních požárů, aktuálního stavu zabezpečení dřevěných kulturních památek proti zahoření, možností financování požární ochrany památek, požadavků na požární ochranu a možností levných preventivních opatření.

Jako příklady dobré praxe byly představeny bohaté zkušenosti s požární ochranou dřevěných kostelů i sídelního celku v Norsku. Napříč příspěvky rezonovala potřeba zlepšit stav zabezpečení kulturních památek, rozšířit možnosti financování, ale také výzva volit zodpovědně způsob požárního zabezpečení kulturních památek podle památkových hodnot památky i možností Hasičského záchranného sboru provést efektivní zásah v případě zahoření.

Konferenci o možnostech požární ochrany historických staveb uspořádal Národní památkový ústav, spolek Omnium s podporou statutárního města Hradce Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v reakci na zničující požár kostela Božího těla v Gutech.

 

Požár   Požár   Požár