Florian

 

Projekty a realizace v roce 2014

Kalvárie se sochou sv. Františka ve velké Vsi v Broumově

Holečkovi     Restaurování kalvárie sv. Františka ve Velké Vsi
V majetku spolku Omnium od roku 2013
Kompletní restaurování dokončeno konci listopadu 2014.
Projekt byl financování prostřednictvím programu ORP MKČR
a z vlastních prostředků OmniumRestaurování kalvárie sv. Františka ve Velké Vsi (zapsaná kulturní památka). Restaurování se na základě vyhotoveného restaurátorského průzkumu ujal Ateliér restaurování kamene Fakulty restaurování UPCE v Litomyšli pod vedením MgA. Jakuba Ďoubala.
Vlastní práce provedli BcA. Václav Douša, BcA. Lukáš Brotánek, Aneta Kokstejnová. 

Sloup se sochou Madonny ve Velké Vsi u Broumova

Sedláčkovi     Zachráněn před úplným zničením ve spolupráci rodinou Sedláčkových.
Dominanta nové cyklostezky.
Restaurátorka Pavla Szabová
Obnova financována rodinou Sedláčkových,
z příspěvku Nadace VIA a prostředků Omnium


Sloup Nejsvětější trojice ve Velké Vsi v Broumově  

Sloup Trojice     Jedna z nejstarších a nejpůvodnějších památek Broumovska
Kameník Jiří Stryja
Obnoven na jaře 2014 díky příspěvku Nadace OF z programu
Opomíjené památky a prostředků OmniumKřížek U zakopaného pokladu v Rožmitále  

Rýdlovi     Křížek na pozemku manželů Rýdlových
Kameník Jiří Stryja
Obnoven v roce 2014 díky příspěvku Nadace OF z programu
Opomíjené památky a prostředků OmniumSocha sv. Floriána v Heřmánkovicích  

Florian     Znovupostavena na jaře 2014 po záchranných pracích obce Heřmánkovice
Kameník Jiří Stryja
Financováno z příspěvku Nadace OF z programu
Opomíjené památky a z prostředků Omnium
Soubor 6-ti křížků v obci Heřmánkovice
Obnovený soubor šesti drobných sakrálních staveb v obci Heřmánkovice a Janovičky
Projekt byl realizovaný obcí Heřmánkovice, Omnium zde pomáhalo s přípravou a projektem
Kameník Jiří Stryja

(1) Socha sv. Jana Nepomuckého ; (2) Boží muka na křižovatce ; (3) Svatý Josef ; (4) Boží muka u statku ; (5) Kalvárie ; (6) Svatý Jan Nepomucký na Janovičkách

(1)                      (2)                    (3)                      (4)                     (5)                      (6)

Heřm1 Herm2 Herm3 Herm4 Herm5 Herm6