Srby 4

 

Aktuality v projektu záchrany a obnovy kostela sv. Jana Křtitele v Srbech

Říjen 2017

Zahájeny základní stavební práce za účelem zajištění statiky kostela.

Fotogalerie

Srpen 2017

Zpracován komplexní projekt pro statické zajištění kostela, autorem kancelář Ing. Václav Jandáček.

Květen 2017

Vzhledem k mimořádně komplikovanému stavu kostela zadáno zpracování druhého projektu na statické zajištění objektu u Ing. Václava Jandáčka.  

Květen 2017

Vydáno Stavební povolení k obnově kostela sv. Jana Křtitele.

Březen 2017

Žádost podaná do Havarijního programu MKCR byla zamítnuta pro nedostatek finančních prostředků v programu.

Únor 2017

Podána žádost o vydání Stavebního povolení u MÚ v Horšovském Týnu.

Říjen 2016

Předložena žádost o vydání závazného stanoviska na 1. etapu sanace kostela - řešení podzákladí a dozdění kavaren v soklech zdí vně i uvnitř kostela. Projekt obnovy kostela v Srbech přihlášen do programu ČSOB Pomáhá regionům, vybrán mezi tři přímo postupující projekty do závěrečného kola. Uzavřena dohoda s organizací Ackermann-Gemeinde o zveřejnění projektového konta (veřejné sbírky) na stránkách této organizace.

Léto 2016

Vydáno závazné stanovisko k záměru řešení statiky kostela, začaly práce na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Červen 2016

Na MÚ v Horšovském Týnu - odbor památkové péče odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu řešení zlepšení nosných vlastností podzákladových vrstev zeminy vypracovaného Ing. Koškem. Viz Návrh sanace v přílohách.

Ing. Košek ze společnosti RECOC dokončil základní návrh řešení statiky, resp. zlepšení situace v podzákladí kostela.

Proběhla Noc kostelů

Květen 2016

Pracovní setkání projektanta statiky K. Koška, zástupce NPU K. Fouda a zástupkyně MÚ Horšovský Týn M. Plaché na místě. Představen záměr stabilizace statiky kostela.

Společností GEKON s.r.o. vyhotovena a doručena zpráva z průzkumu geologického podloží kostela. Výsledky průzkumu jsou ještě horší, než jsme čekali. Kostel je v podstatě postaven na blátě, první pevnější sedimenty jsou v hloubce 4 až 6 metrů.

Se společností GEKON s.r.o. jsme provedli inženýrsko-geologický průzkum podloží kostela. 

Březen 2016

Provedli jsme průzkum georadarem podloží pod podlahou kostela ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR. Průzkum neprokázal existenci dubového voru v podloží, na kterém by měl být kostel postaven.

Zima a jaro 2016

Kostel je kompletně naskenován pro digitalizaci objektu a jeho zaměření. Zároveň je realizován stavebně historický průzkum a inventarizace architektonických prvků společně se zbytky mobiliáře.

Konec roku 2015

Vzhledem k absurdní situaci, kdy nebylo možné jakkoliv se kontaktovat s Ing. Fořtem jsme se rozhodli v této spolupráci nepokračovat.

10. listopadu 2015

Natáčení reportáže Bayern TV o obnově kostela v Srbech

Podzim 2015

Jednání a ústní dohoda o spolupráci s Ateliérem Soukup, Opl a Švehla s.r.o.a společnostíARISTA GLOBAl s.r.o. (Ing. J. Fořt) o spolupráci. V rámci první etapy má být zpracován aktuální záměr statického zajištění.

8. září 2015

Podepsána Schvalovací doložka Biskupství plzeňského.

 5. září 2015

Kostel sv. Jana Křitele při příležitosti podpisu darovací smlouvy navštívili i zástupci Heimatkreis Bischofteinitz e.V. v čele s P. Pawlikem. Díky němu máme i první historické fotografie kostela. První z roku 1945, která již dokumentuje havarijní stav kostela díky bažinatému podloží, další z let 1987 a 1990.

Zdroj fotografií - http://www.bischofteinitz.de

2. září 2015

Ke dni 2. září 2015 byla mezi Římskokatolickou farností Horšovský Týn, p. farářem Prchalem a spolkem Omnium podepsána smlouva o darování kostela. Zbývá již jen podpis zástupce Biskupství plzeňského.

 

____

 

Doposud realizováno nebo zpracováno

⊇     Návrh sanace - RECOC Ing. Karel Košek, 2016

⊇     Geologický průzkum podloží - GEKON Plzeň s.r.o., 2016

⊇     Geofyzikální průzkum - ARUP AV ČR, 2016

⊇     Inventarizace prvků, mapové podklady - Michal Konáš, 2016

⊇     Stavebně technické posouzení, ARISTA GLOBAL s.r.o. Ing. Fořt, 2008

⊇     Stavebně historický průzkum, SURPMO, 1973