Herm

 

Projekt regionální spolupráce s ÚDU AV ČR

Od roku 2015 je poznání a záchrana kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích společným projektem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (UDU AV ČR), Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (FR UPCE) a spolku Omnium.

 

Rok 2017

Rok 2017 je posledním rokem spolupráce s ÚDU AV ČR v rámci programu Akademie věd ČR - Regionální spolupráce. 

Ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd Rakouska, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, spolku Omnium a Královéhradeckého kraje je připravována mezinárodní konference "Barokní farní kostely a jejich výzdoba: nové pole výzkumu" (Vídeň, říjen 2017), kde budou představeny výsledky společného projektu. 

Rok 2016

Výsledky zjištěné v roce 2015 a 2016 umožnily ÚDU AV ČR zahájit zpracování obsáhlé prezentace kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích. První výsledky byly představeny na mezinárodní konferenci ÚDU AV ČR v Horním Jiřetíně (říjen 2016) - Krajina a venkov v baroku.

Na podzim roku 2016 byla uzavřena trojstranná dohoda o spolupráci mezi Ústavem dějin umění AV ČR, Královéhradeckým krajem a spolkem Omnium o pokračování projektu regionální spolupráce. Tato dohoda navazuje na dosavadní dva roky práce, výzkumů a prezentace kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích. Projektu se bude opět účastnit Fakulta restaurování UPCE v Litomyšli.

Rok 2015

V roce 2015 provedla v kostele v Heřmánkovicích Fakulta restaurování UPCE rozsáhlý restaurátorský průzkum, který přispěl k lepšímu poznání a zjištění nástropní fresky. V rámci společného projektu byl proveden restaurátorský průzkum malby s cílem zjištění stavu nosné dřevěné konstrukce, omítek a barevných vrstev včetně historických přemaleb, a zajištění jejích poškozených částí.

Zároveň se historikové umění spolu se studenty dějin umění v projektu zaměřili na uměleckohistorický výzkum malby s námětem Oslavy nejsvětější Trojice a všech svatých a na její interpretaci v širším kulturním kontextu.

Zjištění to bylo velmi alarmující. Následné posudky statika kontatovaly velmi havarijní stav celé stropní konstrukce.