Heřmánkovice

 

Aktivity na obnovu kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích

 

Aktivity na záchranu kostela v Heřmánkovicích v roce 2017

 

Červen 2017

Projekt úspěšně ukončen získáním dotace z programu EU IROP pro farnost v Broumově 

Červen 2017

Projekt obnovy kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích získal z programu IROP dotaci na realizaci. Vlastní stavební práce by snad měly být zahájeny do konce roku 2017.

Jaro 2017

Na základě zpracované projektové dokumentace s vydaným SP byla připravena žádost o dotaci z programu IROP v rámci výzvy vyhlášené MAS Broumovsko.

Únor 2017

Koncem února 2017 bylo na základě zpracované projektové dokumentace vydáno stavebním odborem MÚ v Broumově stavební povolení na obnovu kostela Všech svatých v Heřmánkovicích.

Završila se tak práce spolku Omnium, která spočívala ve vytvoření všech podkladů potřebných pro stavební obnovu kostela pro farnost v Broumově, která je majitelem kostela. Všechny kroky v přípravě byly řešeny také v souladu s připravovanou výzvou programu IROP pod MAS Broumovsko (březen 2017). Snad tedy obnově kostela nestojí, co se týče administrativy, podkladů a dotačních výzev, nic v cestě.

Celkové náklady na vypracování projektu vč. řešení odvodnění apod. se nakonec pro spolek Omnium vyšplhaly k částce téměř 200 tis. Kč.

Na financování využijeme přímý grant ČSOB v rámci programu ČSOB Pomáhá regionům (50 tis. Kč), dále drobné dary v rámci tohoto programu ve výši 35 tis. Kč. Zbývající částka, tj. 115 tis. Kč bude financována z prostředků spolku Omnium

Mimořádné poděkování zde patří zejména vedení obce Heřmánkovice, které v rámci svých omezených možností realizaci obnovy kostela velmi pomáhá, paní starostce J. Králové a zvláště paní I. Gabrielové.

Je jen velkou škodou, že podpora tohoto projektu obnovy klenotu barokní architektury českého venkova je v regionu minimální. 

 

Aktivity na záchranu kostela v Heřmánkovicích v roce 2016

Výsledky zjištěné v roce 2015 a 2016 umožnily ÚDU AV ČR zahájit zpracování obsáhlé prezentace kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích. První výsledky byly představeny na mezinárodní konferenci ÚDU AV ČR v Horním Jiřetíně (říjen 2016) - Krajina a venkov v baroku.

Omnium získalo v polovině roku 2016 díky účasti v programu ČSOB Pomáhá regionům grant ve výši 85.000 Kč, který pomůže s financováním projektové dokumentace na záchranu kostela v Heřmánkovicích. Výše grantu samozřejmě nestačí na úhradu celkových nákladů na tuto dokumentaci, ale umožní zahájit práce na vypracování. 

V září roku 2016 Omnium zahájilo vlastní práce na projektové dokumentaci ve spolupráci s ateliérem IHARCH arch. Ireny Hrabincové a autorizovaného projektenta - statika Karla Koška ze společnosti RECOC.

 

Aktivity na záchranu kostela v Heřmánkovicích v roce 2015

Od roku 2015 je poznání a záchrana kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích společným projektem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (UDU AV ČR), Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (FR UPCE) a spolku Omnium.

 

Herm7  Herm8  Herm9  Herm10