Nové Domky

 

Aktuality projektu obnovy kostela

Říjen 2018

Stavební obnova (1. etapa) kostela byla zahájena.

Červenec 2018

U kostela proběhla mše celebrovaná farářem George Hartlem z farnosti ve Waidhausu. 

Červen 2018

V okolí kostela proběhl workcamp Omnium za účasti německých dobrovolníků z farnosti ve Waidhausu, českých dobrovolníků, skautů z Marktredwitz, studentů z gymnázia ve Waidhausu. Vyčistili jsme okolí kostela a sousedního hřbitova od náletů, větví apod.

Prosinec 2017

K projektu vydáno pravomocné stavební povolení. Na projekt rekonstrukce (1. etapa) jsme získali příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti.

Listopad  2017

Na základě dohody s majitelem okolních pozemků, společností Kolowratovy lesy a.s., byly vykáceny stromy v sousedství kostela a kostel tak získal "prostor".

Září 2017

Podána žádost o vydání stavebního povolení na Stavební odbor MU Bor. V současné době pobíhá řízení.

Srpen 2017

Zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Jaro 2017

Krovová konstrukce s střešní krytina je po tuhé zimě ve vysoce havarijním stavu. Ke stavu kostela vypracována zpráva statiky Ing. Václava Jandáčka.

Zima 2017

Realizace zaměření kostela. Uzavřena dohoda s projektovou kanceláří Ing. Václava Jandáčka o vypracování projektové dokumentace na zastřešení kostela. 

Říjen 2016

V říjnu 2016 byla podepsána smlouva s Biskupstvím plzeňským o darování kostela v obci Nové Domky spolku Omnium z.s. Na konci podzimu 2016 došlo k zápisu změny majitele v katastru nemovitostí.