IROP Výzva č.41 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Integrované projekty IPRÚ - České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec n. N., Mladá Boleslav, Zlín

Uzávěrka: 31.10.2022

IROP Výzva č.48 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Více

Památky, knihovny, muzea - Hradecko-pardubická, Olomoucká a Ostravská aglomerace

Uzávěrka: 31.10.2022

Vyhlašovatel: MMR