Kostely

Původně kaple z r. 1744, přestavěná v r. 1766 na kostel. Dílčí úpravy v r. 1808.

Původně barokní kaple přestavěná do dnešní podoby v pozdním baroku. Objekt tvoří obdélná loď, užší presbytář s trojbokým závěrem, věž v západním průčelí a sakristie. Interiéry jsou náročněji prostorově řešené a převážně klenuté. 

Památkový katalog NPÚ / Omnium