Plzeňský kraj - Zachování a obnova kulturní památky nebo národní kulturní památky

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Plzeňský kraj
Žadatel Vlastník
Umístění dotace Plzeňský kraj
Velikost dotace (Kč) 1 000 000 Kč
Procento spolufinancování 20%
Odkaz http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/668/

 

Program pro zachování a obnova kulturní památky nebo národní kulturní památky na území Plzeňského kraje pro rok 2019

Výzva: 18.1. - 18.2.2019

Výše dotace: u NKP maximálně 1.000.000 Kč, u KP maximálně 600.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)

Předmět dotace:

1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.