Plzeňský kraj - stavby drobné architektury dotvářející krajinu

Tématická oblast Drobné památky
Vyhlašovatel Plzeňský kraj
Žadatel Vlastník
Umístění dotace Plzeňský kraj
Velikost dotace (Kč) 200 000 Kč
Procento spolufinancování 20%
Odkaz http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/672/

 

Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu Plzeňského kraje pro rok 2019

Výzva: 18.1. - 18.2.2019

Výše dotace: 

- u drobné památky na území pam. zóny - maximálně 200.000 Kč

- u drobné památky mimo pam. zónu - maximálně 50.000 Kč

Žadatel: žádost podává vlastník stavby.

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.