Jihočeský kraj - Obnova drobné sakrální architektury

Tématická oblast Drobná sakrální architektura
Vyhlašovatel Jihočeský kraj
Žadatel Vlastník objektu
Umístění dotace Jihočeský kraj
Velikost dotace (Kč) 50 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

 

Program Jihočeského kraje na obnovu drobné sakrální architektury

Výzva: od 2.1. do 18.1.2019 (12:00)

Výše dotace: od 1.000 do 50.000 Kč

Žadatel: vlastníci objektu

Opatření č. II. - Obnova drobné sakrální architektury:opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.