Jihočeský kraj - Obnova nemovitých kulturních památek

Tématická oblast Nemovité kulturní památky
Vyhlašovatel JIhočeský kraj
Žadatel Vlastník (obec, právnická nebo fyzická osoba)
Umístění dotace Jihočeský kraj
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Procento spolufinancování 40%
Odkaz https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

 

Program Jihočeského kraje na obnovu nemivtých kulturních památek

Výzva: 2.1. - 18.1.2019

Výše dotace: od 10.000 do 500.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)