Královéhradecký kraj - Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu

Tématická oblast Kulturní dědictví
Vyhlašovatel Královéhradecký kraj
Žadatel Vlastník objektu
Umístění dotace Královéhradecký kraj
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Procento spolufinancování 50%
Odkaz /documents/19KPGU2.pdf

 

Program Královéhradeckého kraje - Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu

Výzva: 10.12.2018 - 14.1.2019

Výše dotace: od 50.000 do 500.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)

Dotační okruhy:

1 - Stavební obnova památkového fondu 

2 - Restaurování památkového fondu

3 - Obnova historických varhan 

4 - Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek

5 - Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách 

 

Detaily programu ke stažení ZDE