Pardubický kraj - Program podpory kultury a památkové péče

Tématická oblast Kulturní památky, drobné objekty památkového charakteru
Vyhlašovatel Pardubický kraj
Žadatel Vlastník, osoba zmocněná vlastníkem v případě drobné stavby
Umístění dotace Pardubický kraj
Procento spolufinancování 20%
Odkaz https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/98752/

 

Program Pardubického kraje na podpory kultury a památkové péče 

Výzva: 2.1. - 31.2.2019

Žádosti lze na základě Podprogramu 3 podávat pouze osobně na územně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, a to ve lhůtě od 02.01.2019 do 31.01.2019.

Výše dotace:

Podprogram A. stavební obnova kulturních památek - minimálně 50.000 Kč

Podprogram C. stavební obnova drobných objektů památkového charakteru - od 15.000 do 50.000 Kč

Žadatel:  

Podprogram A: Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje. Ústřední seznam kulturních památek ČR je zpřístupněn na internetové adrese http://pamatkovykatalog.cz/.

Podprogram C: Vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků. 

 

Detaily programu ke stažení ZDE