Středočeský kraj - obnova památek

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Středočeský kraj
Žadatel Vlastník
Umístění dotace Středočeský kraj
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Procento spolufinancování 20%
Odkaz https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20786/15643985/Program-2019+KP-spole%C4%8Densk%C3%A9%20vyu%C5%BEiti.pdf/bcb644e9-d71e-4931-bbae-bc2ff0839d95

 

 Obnova kulturních památek pro společenské využití ve Středočeském kraji

Výzva: 18.2. - 25.2.2019

Výše dotace: minimální výše 500.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)

 

Detaily programu ke stažení ZDE