Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Tématická oblast Hřbitovy, márnice, hřbitovní zdi a kaple, sochy, boží muka, kříže
Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Žadatel Obec
Umístění dotace Česká republika
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz https://mmr.cz/getmedia/f8ddaf6e-3c9c-4245-8bbd-d5b7811fe38e/_2019_vyzva_priloha_1_2019_zasady_117D8210.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Program Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 

Výzva: do 28.2.2019

Výše dotace: od 50.000 do 500.000 Kč

Žadatel: obec (církev)

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v dotačním titulu Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Obce do 3000 obyvatel mohou o dotaci zažádat až do 28. února 2019 (do 12 hodin).

 

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu prostoru hřbitovů, hřbitovních zdí, ale také na obnovu kaplí, kapliček, márnic, soch, božích muk nebo křížů. K uznatelným nákladům náleží úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.) za předpokladu, že tyto činnosti budou přímo souviset se zamýšleným záměrem.
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
 
Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, která má movitý či nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví. Výjimka je přípustná v případě, kdy je předmětem dotace obnova hřbitova nebo hřbitovních zdí, které jsou ve vlastnictví církve.

 

Detaily programu ke stažení ZDE