Ministerstvo kultury - Havarijní program

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury
Žadatel Vlastník
Umístění dotace Česk republika
Procento spolufinancování 20%
Odkaz https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html

 

Havarijní program Ministerstva kultury ČR

Výzva: do 31.1.2019

Výše dotace: minimálně 120.000 Kč

Žadatel: vlastník kulturní památky

inanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 14. prosince 2018 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2019. Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2019 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.