Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Tématická oblast Objekty kulturně-historické hodnoty (vč. kulturních památek)
Vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství
Žadatel vlastník, nebo osoba se souhlasem vlastníka
Umístění dotace Česká republika
Velikost dotace (Kč) 200 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/

 

Program Ministerstva zemědělství - 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019

Výzva: 4.2. - 22.2.2019 (do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram 129 662 50 milionů Kč)

Výše dotace: od  15.000 do 200.000 Kč

Žadatel: vlastník, nebo osoba se souhlasem vlastníka

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.