Karlovarský kraj - Program na obnovu kulturních památek

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Karlovarský kraj
Žadatel Fyzická a právnická osoba, obec
Umístění dotace Karlovarský kraj
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Odkaz http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/pamatky_10.aspx

Dotační program se zřizuje za účelem realizace projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje.

 Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, obec a právnická osoba, která není zřizována nebo zakládána krajem.