IROP Výzva č.41 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Tématická oblast Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Žadatel Vlastníci památek, muzea, knihovny - viz specifikace
Umístění dotace IPRU - České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec n. N., Mladá Boleslav, Zlín
Procento spolufinancování 10%
Odkaz http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyzvy-IROP/Vyzvy-2014-2020/Vyzva-c-41-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

IROP - kulturní dědictví

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. července 2016 průběžnou výzvu č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.

Integrované plány rozvoje území jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 2014-2020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraného území. Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat:

v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst.

 

Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených. Potřebu podporovat ochranu kulturního dědictví jako jednu z prioritních oblastí identifikovali nositelé integrovaných strategií IPRÚ v Jihlavě, Karlových Varech a ve Zlíně. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii IPRÚ. 

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:   27. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu:   3. 8. 2016
 
Ukončení příjmu žádostí o podporu:   31. 10. 2022