Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu drobných památek

Tématická oblast Drobné památky Ústeckého kraje
Vyhlašovatel Ústecký kraj
Žadatel Vlastník památky
Umístění dotace Ústecký kraj
Velikost dotace (Kč) 200 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz https://www.kr-ustecky.cz/program-na-zachranu-a-obnovu-drobnych-pamatek-a-architektury-dotvarejici-kulturni-krajinu-usteckeho-kraje-pro-rok-2019/d-1730456/p1=204744

 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019

Výzva: 11.1. - 1.2.2019

Výše dotace: od 30.000 do 200.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)

Předmět dotace: drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby s historickou podstatou, památky místního významu atd. (dále jen „drobná architektura“) v Ústeckém kraji.  

V průběhu lhůty pro podání žádosti o dotaci se uskuteční 2 konzultační dny, kde žadatelé o dotaci budou moci své žádosti konzultovat s pracovníky odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konzultační dny budou vypsány na webových stánkách Ústeckého kraje počátkem ledna 2019.