Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Ústecký kraj
Žadatel Vlastník (obec, právnická nebo fyzická osoba)
Umístění dotace Ústecký kraj
Velikost dotace (Kč) 1 000 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz https://www.kr-ustecky.cz/program-na-zachranu-a-obnovu-kulturnich-pamatek-usteckeho-kraje-pro-rok-2019/d-1730444/p1=204744

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019

Výzva: 11.1. - 1.2.2019

Výše dotace: od 30.000 do 1.000.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnická a fyzická osoba)

Dotace je určena na obnovu památek, které jsou uvedené v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj www.pamatkovykatalog.cz, národní kulturní památky, movité i nemovité kulturní památky bezprostředně související s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky, ostatní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

V průběhu lhůty pro podání žádosti o dotaci se uskuteční 2 konzultační dny, kde žadatelé o dotaci budou moci své žádosti konzultovat s pracovníky odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konzultační dny budou vypsány na webových stánkách Ústeckého kraje počátkem ledna 2019.