Karlovarský kraj - Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

Tématická oblast Kulturní památky
Vyhlašovatel Karlovarský kraj
Žadatel obec, právnická a fyzická osoba
Umístění dotace Karlovarský kraj
Velikost dotace (Kč) 500 000 Kč
Procento spolufinancování 20%
Odkaz https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/pamatky_10.aspx

 

Program pro poskytování dotací z rozpočt KArlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

Výzva: 22.1.-28.1.2019 (16:00)

Výše dotace: maximálně 500.000 Kč 

Žadatel: obec, právnická a fyzická osoba

Finanční spoluúčast: odstupňována dle žadatele - od 20% (NNO, FO, církev) - 40% (obec s více jak 3.000 obyvateli)

Je možné podat více žádostí.