Plzeňský kraj - péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa

Tématická oblast Pomníky, válečné hroby
Vyhlašovatel Plzeňský kraj
Žadatel Vlastník
Umístění dotace Plzeňský kraj
Velikost dotace (Kč) 100 000 Kč
Procento spolufinancování 30%
Odkaz http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/667/

 

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

Výzva: 18.1.-.28.6.2018

Výše dotace: max. 100.000 Kč

Žadatel: vlastník (obec, právnické a fyzické osoby, DSO)

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu.

Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.