Seminář Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitního prostředí

Seminář Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitního prostředí

Údaje o akci

 • Čtvrtek 15. Listopad 2018 9:00 - 15:00
 • Vila Stiassni, přednášková budova
 • Seminář
 • Seminář Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitního prostředí

  Odborný seminář byl připraven na základě výsledků výzkumného projektu „Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, zpracovávaného v letech 2013–2017. Cílem semináře je seznámit muzejní a památkářskou obec s hlavními závěry a poznatky získanými v rámci hodnocení podmínek dlouhodobého uchovávání kulturních statků v různých typech budov (historických, moderních i účelových novostavbách) z hlediska stavebních charakteristik, mikroklimatických faktorů, zabezpečení proti požárům, krádežím a další nezákonné činnosti včetně vhodných úložných systémů a pravidel správné manipulace, transportu a zacházení s předměty. V rámci programu semináře budou jednotlivými členy řešitelského týmu projektu a dalšími experty představeny dílčí výsledky projektu, které byly integrovány do společné certifikované Metodiky uchovávání předmětů kulturní povahy. Záměrem semináře je zpřístupnit danou metodiku a poskytnout prostor pro širší odbornou diskuzi.

  Datum a místo konání
  Seminář se uskuteční ve dvou na sebe navazujících cyklech 14. 6. a 15. 11. 2018 v Metodickém centru moderní architektury v Brně, v přednáškovém sálu areálu vily Stiassni, vstup z ulice Preslova (zastávka trolejbusu č. 38 Marie Pujmanové).

  Pořadatelé
  Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, Moravská galerie v Brně

  Odborní garanti
  Ing. Alena Selucká, náměstkyně pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
  PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně

  Účastníci semináře
  Seminář je určen pro pracovníky muzeí, galerií a památkové péče jako jsou vedoucí pracovníci, kurátoři sbírek, památkáři, konzervátoři-restaurátoři. Účast na semináři je však doporučena i těm, kdo se podílejí na stanovení a vytváření podmínek prostředí, ve kterém se nacházejí předměty kulturní povahy a na plánování a zařizování prostor pro jejich deponování – tedy i projektantům, stavebním inženýrům apod.

  Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.mck.technicalmuseum.cz v oddíle konference a workshopy. Seminář je rozdělen do dvou tematických celků, z nichž první se uskuteční v červnu a druhý v listopadu. Přihlašování na akci je tedy rozděleno na „Objekty s předměty kulturní povahy - zásady a metody posuzování vnitřního prostředí I a II“. Počet účastníků semináře je z kapacitních důvodů omezen na 90 osob. Na semináři nebude vybírán účastnický poplatek.

  Organizace – kontaktní osoba: Mgr. Jana Fricová, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel.: +420 541 421 452, fricova@tmbrno.cz

  Více informací na www.npu.cz

Zpět na seznam