Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

Údaje o akci

 • Čtvrtek 4. Květen 2017 - Pátek 5. Květen 2017 9:00 - 18:00
 • Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Komenského 10, Opava
 • Kolokvium
 •  

  Slezské zemské muzeum a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
  si Vás dovolují pozvat na kolokvium

  Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

  Kdy: 4.-5. května 2017
  Kde: Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Komenského 10, Opava

   

  Dvoudenní setkání proběhne jako kombinace kolokvia s příspěvky a diskusní platformou pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a další účastníky. Nedílnou součástí budou také exkurze prezentující práci s veřejností a muzejní edukaci v hostující instituci.

   

  Cílem kolokvia je nejen dotknout se hlavního tématu proměn v oblasti muzejní prezentace a edukace, ale také představit aktuální činnost a výhledy nově vznikajících pracovních skupin uvnitř Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG.

   

  Zájemci o účast na kolokviu s odborným příspěvkem se mohou přihlásit do 28. února 2017 formou e-přihlášky na https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2. Délka příspěvku je max. 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Po vyplnění e-přihlášky prosíme zájemce o zaslání názvu příspěvku, abstraktu v délce max. 300 slov a krátkého profesního životopisu (max. 200 slov) na e-mail JitkaPeskova@seznam.cz. Všichni zájemci budou o zařazení či nezařazení příspěvku vyrozuměni do 15. března 2017.

   

  Zájemci o účast na konferenci bez odborného příspěvku se mohou přihlásit nejpozději do 15. dubna 2017 formou e-přihlášky na https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2.

   

  Více
  Pozvánka a organizační pokyny

Zpět na seznam