Koncert na poděkování za Tříkrálovou sbírku

Koncert na poděkování za Tříkrálovou sbírku

Údaje o akci

  • Sobota 19. Leden 2019 16:00
  • Klenčí pod Čerchovem: farní kostel
  • Koncert
  • Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.

    Výtěžek ze vstupného půjde na charitativní účely.

Zpět na seznam