Přednáška: Živá tradice: Křížové cesty
Křížové cesty | J. W Bergla v kontextu uměleckohistorické geneze námětu

Přednáška: Živá tradice: Křížové cesty

Údaje o akci

  • Čtvrtek 4. Duben 2019 17:00
  • Olomouc: Arcidiecézní muzeum: Mozarteum
  • Přednáška
  • Přednáška: Živá tradice: Křížové cesty

    Textový záznam modlitby a meditace nad utrpením Ježíše Krista zformovaly specifickou vizualitu čtrnácti navazujících obrazů zastavení křížové cesty jako nositelů kulturního a duchovního významu. Během přednášky se zaměříme na představení uměleckohistorického vývoje křížové cesty až do současnosti a interpretaci vybraných příkladů, abychom mohli více docenit význam Berglova orlického souboru.


    Lektorka: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz

    www.muo.cz

Zpět na seznam