K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918

Údaje o akci

 • Středa 20. Únor 2019 17:00
 • TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
 • Přednáška
 • K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918

   

  Přednáška „K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918“ se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 v 17.00 v přednáškovém sále Technického muzea v Brně. Vstup zdarma.

  Morava, společně s Čechami, patřila k průmyslově nejrozvinutějším částem Rakouského císařství a později i Rakouska-Uherska a nově vzniklého Československa. Průmysl doplňovalo rozvinuté zemědělství a obě oblasti se vzájemně ovlivňovaly. Typickým příkladem je cukrovarnictví, pivovarnictví a obecně potravinářský průmysl. Jejich rozvoj ovlivnil i další průmyslová odvětví, která pro ně vyráběla tovární zařízení a další vybavení, tedy strojírenství, elektrotechnický a chemický průmysl aj. K největšímu rozmachu průmyslové výroby došlo ve 2. pol. 19. století a v 1. pol. 20. století. 

  Přednáška doc. Františka Čapky přiblíží vývoj nejdůležitějších průmyslových odvětví na Moravě na příkladech jednotlivých podniků. Ukáže, co vše mělo vliv na základání průmyslových odvětví a proč se na Moravě rozvíjel zrovna tento průmysl. Doc. PhDr. František Čapka, CSc. působí na Katedře historie Pedagogické fakulty MU v Brně a patří k předním znalcům dějin průmyslu u nás, zejména na Moravě. Jeho specializací jsou dějiny cukrovarnictví a moravských cukrovarů.

Zpět na seznam