Seminář "Hřbitovy a pohřebnictví – poznatky veřejného ochránce práv"
Určeno pro obecní a městské úřady, památkáře, spolky, farnosti ad.

Seminář "Hřbitovy a pohřebnictví – poznatky veřejného ochránce práv"

Údaje o akci

 • Pátek 22. Březen 2019 - Pátek 22. Březen 2019 10:00 - 15:00
 • Praha, Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Sál. č. 3 (místnost č. 219)
 • Seminář
 • Seminář

  Hřbitovy a pohřebnictví
  – poznatky veřejného ochránce práv

     

  Přednášející:


          JUDr. Marek Hanák
  právník, odbor stavebního řádu a životního prostředí   
  Kancelář veřejného ochránce práv
       
  Kdy:     22. března 2019 od 10:00, prezence od 9:30
  Kde:


    Praha, Pražské kreativní centrum, 
  Staroměstské náměstí 4/1, Sál. č. 3 (místnost č. 219)
  Kontakt
  Vstupné:   zdarma
  Registrace:   registrace@omniumos.cz

   

  Cílem semináře je přiblížit účastníkům poznatky veřejného ochránce práv z vyřizování podnětů z oblasti pohřebnictví, správy a obnovy hřbitovů ve vazbě na aktuální rozhodovací činnost soudů.

   

  Prezentovány budou i poznatky a doporučení v případech obnovy neudržovaných nebo zanikajících hřbitovů v oblastech bývalých Sudet.

   

   

  Rámcový program semináře 

   

  9: 30 – 10:00      Registrace účastníků  

   

  10:00 – 11:45     I. blok – Právní úprava pohřebnictví  

  • Historie hřbitovního a pohřebního práva na území ČR
  • Právní rámec činnosti veřejného ochránce práv
  • Zákon o pohřebnictví – základní pojmy (veřejné/neveřejné/válečné pohřebiště, lidské pozůstatky, lidské ostatky, hrobové místo, hrobka, tlecí doba, exhumace)
  • Zřízení, provozování, zrušení pohřebiště, hřbitovní řád, ochranné pásmo veřejného pohřebiště
  • Právní aspekty nájmu hrobového místa (vznik, změna, přechod nájmu, opuštěné hroby) Sociální pohřby, ochrana piety, tresty a pokuty v pohřebnictví
  • Diskuse  

   

  11:45 – 12:00     Přestávka  

   

  12:00 - 14:00      II. blok – Rozhodnutí soudů a stanoviska ochránce  

  • Ochrana piety zemřelých a pozůstalých
  • Nezákonný odběr vzorku DNA zemřelého
  • Škoda na hrobovém zařízení
  • Spory dědiců o hrobové místo
  • Náklady pohřbu osoby bez dědiců
  • Právo pozůstalých na vydání urny
  • Exhumace lidských ostatků
  • Německé hřbitovy
  • Vysypání kremačního popela do řeky
  • Uložení urny mimo veřejné pohřebiště
  • Diskuse

   

  14:00                Závěr

   

  Program ve formátu PDF ke stažení ZDE

   

Zpět na seznam