18. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Call for papers

18. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Údaje o akci

 • Středa 6. Listopad 2019 - Pátek 8. Listopad 2019 9:00
 • Praha, Ústav dějin umění AV ČR, Husova ul.
 • Konference
 •  

  CALL FOR PAPERS

   

  Konference

  18. zasedání k problematice sepulkrálních památek

  Praha, Ústav dějin umění AV ČR, Husova ul., 6.-8. listopadu 2019

   

  Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., od roku 2000. Hlavním cílem těchto akcí je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Věnují se všem aspektům uvedené problematiky, preferován je ovšem věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.


  18. zasedání bude zaměřeno na středověké sepulkrální památky do roku 1526, v odůvodněných případech lze tuto hranici mírně překročit.


  Do konferenčního programu bude zařazen i samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám hebrejským. Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR, v. v. i., Artefactum.


  Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku (název, stručné resumé). Délka se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání do max. 10 minut a postery. Návrhy zasílejte prosím do 30. dubna 2019 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Zde zodpovíme i případné dotazy.


  Jiří Roháček, Jan Chlíbec, Eva Janáčová

   

  CFP ke stažení ZDE

   

   

   

Zpět na seznam