Přednáška "Architektura a urbanismus protektorátní Prahy"
přednášející PhDr. Miloš Hořejš

Údaje o akci

 • Středa 15. Květen 2019 17:00
 • Praha, Muzeum hl. města Prahy, Studijní a dokumentační centrum Norbertov
 • Přednáška
 • Přednáška

  Architektura a urbanismus protektorátní Prahy

   

  Kdy: 15.5.2019 od 17:00

  Kde: Praha, Muzeum hl. města Prahy, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

  Přednášející: PhDr. Miloš Hořejš

  Vstupné: 60 Kč

   

  Architektura od poloviny 19. století sehrávala často roli národní demonstrace a byla užívána jako prostředek sounáležitosti s národní kulturou. Pomocí lidové architektury byly hledány hranice rozšíření daného etnika, lidovými – národními prvky začala být čím dál více ovlivňována i architektura nových staveb, a to i ve městech.  V nacistickém protektorátním pojetí měla sehrát roli demonstrace německé nadřazenosti. Architektura stavěná v duchu stavebních slohů preferovaných nacionálním socialismem, urbanisty změněná města, krajinnými architekty přeměněná krajina, to vše měly být jakési prvky prostorové germanizace, naznačující, že okupovaná města či celé krajiny mají v blízké budoucnosti sloužit jiným lidem a mají být přiřazena nedílným způsobem k jádru nacistické třetí říše.

   

  Praha, jako hlavní a největší město Protektorátu Čechy a Morava se stalo prvořadým cílem nacistických plánovačů. Bylo sídlem řady německých centrálních úřadů a organizací a městem s významnou německou komunitou. K samotné Praze se tak dochovalo nejvíce dobových materiálů spojených s různými oblastmi urbanistické činnosti. Přednáška seznámí posluchače s nejnovějšími poznatky o pražských aktivitách nacistických architektů a urbanistů spojených zejména s činností Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí. S organizací, kterou nacisté personálně i fakticky ovládli a využili ve prospěch svých germanizačních plánů.

   

  Organizátor

  Studijní a dokumentační centrum Norbertov

   

Zpět na seznam