Seminář "Genealogie a pátrání po předcích"
Rodopisné bádání, sestavení rodokmenu, nástroje a přístupy, archivy, zdroje informací...

Seminář "Genealogie a pátrání po předcích"

Údaje o akci

  • Úterý 7. Duben 2020 - Úterý 7. Duben 2020 9:00 - 16:00
  • Praha, NKP Vyšehrad, sál Staré Purkrabství
  • Seminář

Seminář z cyklu Monumenta VIVA

Genealogie a pátrání po předcích

Rodopisné bádání, pracovní postup rodopisného pátrání a sestavení rodokmenu, zdroje informací jako jsou matriky, katastry, berní rula, církevní prameny, archivy velkostatků, genealogické programy, původ a vývoj příjmení a jmen, heraldika, čtení starých textů a další...

 

Kdy:     7. dubna 2020, 9:00-16:00
Kde:   Praha, NKP Vyšehrad, sál Staré Purkrabství
Registrace:   registrace@omniumos.cz
Vstupné:   300 Kč

 

Def.: Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu...

 

Výzva k přihlášení příspěvku:

Do 20. března 2020 je možné přihlásit vlatsní příspěvek do programu semináře. 

V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail: registrace@omniumos.cz, tel.: 739 385 928

 

Program semináře

Výběr z přihlášených příspěvků

 

 

 

Reinhold Erlbeck, Ministerialdirigent a.D., Höhenkirchen
Kořeny v Čechách – větve ve světě – výsledky 60 let pátrání po předcích / Wurzeln in Böhmen - Zweige in der Welt - Ergebnisse von 60 Jahren Ahnenforschung

 

 

Zuzana Finger, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen  
Fotodokumentace hřbitovů jako pramen  pro genealogii / Fotodokumentation von Friedhöfen als Quelle für Genealogie

 

Dietmar Heller, 
Cesta kolem Čech - po stopách mých předků /  Rundreise durch Böhmen - auf den Spuren meiner Vorfahren 

 

Dr. Michael Popovic, Erster Schriftführer, Pressearbeit der Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher e.V. (VSFF)

 

 

 

 

 

 

Partneři semináře

Heimatpflegerin

 

 

 

Mediální partneři cyklu seminářů Monumenta VIVA

 

Místní kultura Logo         StavbaWeb logo           

Zpět na seznam