Workcamp Omnium - Broumovsko
Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice

Workcamp Omnium - Broumovsko

Údaje o akci

  • Čtvrtek 13. Srpen 2020 - Sobota 15. Srpen 2020 9:00 - 17:00
  • Broumovsko
  • Workcamp

 Omnium logo

Workcamp Omnium - Broumovsko

 

Cyklus dobrovolnických workcampů  
zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice

  

Kdy:        13.-15.8.2020 od 9:00 do 17:00
Kde:   Broumovsko


   

Registrace: registrace@omniumos.cz

Formulář

Předběžný program

12.8.2020     Příjezd "přespolních" účastníků odpoledne/večer
13.4.-15.8.2020

  Zahájení workcampu
Pracovní aktivity 
15.8.2020 (odpoledne)

  Ukončení workcampu
Odjezd účastníků

 

Pracovní pomůcky a nářadí bude zajištěno, ale uvítáme další.

 

 

Cyklus Workcamp Omnium 2020

 

Spolek Omnium připravil pro rok 2020 pokračování cyklu workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice. Cílem není zajištění odborných prací nebo náročných stavebních projektů, ale prostřednictvím spolupráce při běžné údržbě památek a krajiny v rámci pracovní skupiny iniciovat vzájemné kontakty mezi účastníky.

 

Aktivity workcampů budou cíleny jak na práci a údržbu spojenou s konkrétní památkou, tak na poznání regionu, jeho historie a současnosti. A samozřejmě na vzájemné poznání účastníků. Díky partnerům projektu cyklu se předpokládá účast dobrovolníků z České republiky a Německa.

 

  

Účastníci

 

Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci.

  • přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek
  • min. věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů 

 

 

Organizace

 

Účastníci budou mít zajištěné pracovní pomůcky a nářadí. Účast na workcampu není spojena s odměnou. Hromadná ani individuální doprava do místa konání akce není zajišťována. Účast na workcampu je možná dle možností účastníků ve vybraných dnech, není nutné absolvovat celý program. 

 

Bližší informace budou zaslány po registraci.

 

 

Informace pro účastníky z ČR

Jakub Děd, Omnium z.s., tel.: 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

 

 

 

 

Partneři cyklu Workcamp Omnium 2020                                                                     

 Logo Heimat      APPP                      

 

 

 

Mediální partneři cyklu seminářů Monumenta VIVA

 

Místní kultura Logo         StavbaWeb logo           

 

* úprava nebo změna vyhrazena, i podle zájmů účastníků 

Zpět na seznam