19. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Pořádá Ústav dějin umění AV ČR

19. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Údaje o akci

 • Čtvrtek 12. Listopad 2020 - Pátek 13. Listopad 2020 9:00
 • Praha, Ústav dějin umění AV ČR, Husova ul. 4
 • Seminář
 • 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek

  Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Hlavním cílem těchto akcí je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Věnují se všem aspektům uvedené problematiky, preferován je ovšem věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.

   

  Přihlašovat lze tento rok příspěvky bez časového omezení tématu.

   

  CFP ke stažení CFP


  V případě zájmu bude do konferenčního programu opět zařazen i samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám židovským.


  Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR, v. v. i., Artefactum (evidováno ve Web of Science v kategorii Proceedings).


  Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku (název, stručné resumé). Délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.


  Návrhy zasílejte prosím do 30. dubna 2019 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Zde zodpovíme i případné dotazy.

   

   

Zpět na seznam