Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek Východočeské galerie

Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek Východočeské galerie

Údaje o akci

 • Čtvrtek 5. Březen 2020 - Středa 24. Červen 2020 10:00 - 18:00
 • Pardubice, Dům U Jonáše
 • Výstava
 • Výstava

  Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek Východočeské galerie

  od 5.3. do 24.6.2020, od 10 do 18 hod. v Domě U Jonáše, Pardubice

   

  Výstava Fenomén Kuňka představuje díla ze sbírek galerie zachycující podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory. Dominantu a symbol města Pardubic nalezneme na obrazech v duchu romantismu a realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná.

   

  „Je to něco jako hora Říp pro Čechy. Kunětická hora se před 20 lety stala i grafickým symbolem obnoveného Pardubického kraje,“ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, a pokračuje: „Díky okolní rovině je tato dominanta viditelná z velké části kraje a zejména pro obyvatele Pardubic je její silueta po cestách z dálky vždy známkou toho, že se člověk blíží domů.“

   

  Prostřednictvím vystavených děl můžeme sledovat proměnu vnímání světa a dobové vizuality v průběhu téměř sta let. Východočeská galerie v Pardubicích touto výstavou navazuje na tradici tematických krajinářských výstav, které představují návštěvníkům významné stavby nebo památky.  

   

  Ve výběru autorů se objevují malíři a grafici jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Emil Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl, Vladimír Kopecký a další.

   

  Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií Jiřího Tomana, souboru pohlednic ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích nebo faksimilií plánů a map ze Státního okresního archivu Pardubice, zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.

   

  K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí  pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a rodinné kolektivy.

   

  Doprovodný program k výstavě do června 2020:

   

  26. 3. 2020 od 10:00 a od 17:00
  komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková

   

  14. 5. 2020 od 10:00 do 18:00
  OMG: VOLNÝ VSTUP do expozic, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Na hradě a v podhradí.

   

  22. 5. 2020 od 17:00 do 23:00
  MUZEJNÍ NOC: workshop a tvorba pěti umělců v galerii

   

  27. 5. 2020 od 10:00 a od 16.00
  komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková

   

  27.5. 2020 od 17:00
  Jak se staví pod Kuňkou - přednáška s diskuzí architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, stavebního historika MgA. Františka R. Václavíka a kastelána hradu Bc. Miloše Jirouška o problematice současné výstavby, veřejném prostoru a ochranném pásmu kolem Kunětické hory.

   

  Vstupné: Plné: 40 Kč Snížené: 20 Kč

   

  Pořadatel

  Kunětická hora - https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs

Zpět na seznam