Sázavský klášter - edukační programy s tvořivými dílnami pro školky a školy

Sázavský klášter - edukační programy s tvořivými dílnami pro školky a školy

Údaje o akci

 • Středa 24. Červen 2020 9:00
 • Sázavský klášter
 • Kombinovaný program
 • Kombinovaný program

  Sázavský klášter - edukační programy s tvořivými dílnami pro školky a školy

  24.6., program je možné zahájit nejdříve od 9:00, v Sázavském klášteře

   

  Pro rok 2020 jsme pro kolektivy předškolních dětí, školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol, zájmové kroužky a táborové oddíly připravili kromě standardních prohlídek klášterním areálem i  speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami dle volby pedagoga.

   

  Termíny edukačních programů v 1. pololetí 2020 9.6., 10.6. - obsazeno, 11.6., 18.6., 23.6. - obsazeno, 24.6., 25.6. (začátky programu je možné zahájit nejdříve v 9 hodin a nejdéle v 11:30 hodin).

   

  Termíny pro 2. pololetí roku 2020 budou vypsány koncem června 2020.

   

  Délka programu: 90 - 100 minut.

   

  Vstupné: pro děti základních a středních škol: jednotná cena programu + jedné dílny 90 Kč na dítě * pedagogický doprovod zdarma; pro děti mateřských škol a speciálních škol: jednotná cena programu + jedné dílny 50 Kč na dítě * pedagogický doprovod zdarma

   

  Kontakty pro rezervace a základní informace: tel: 725 875 946, email: sazava@npu.cz. Kontakt pro podrobnou domluvu o detailech programů: lektorka Martina Štědrová, tel. 605 800 104.

   

  Termíny edukačních programů v 2. pololetí budou vypsány později.

   

  Obsah programu a jednotlivých dílen:

   

  Program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem základní informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovná složka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dospělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečeni v poutních pláštích, prochází klášterem a plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem poustevníka i mnicha žijícím v klášteře, s jeho ctnostmi a s jeho bojem proti zlu. Program může využít práci s pracovními listy, která však není nejdůležitější a záleží na domluvě s pedagogem, zda jej využijeme během programu nebo pedagog po skončení programu ve třídě. Důležité je totiž zapojit všechny smysly, rozum i zkušenost a společně vyvodit poznání. Na tuto první část programu, která se odehrává v některých historií dýchajících prostorách kláštera (křížová chodba, refektář, opatská kaple, při hezkém počasí i rajská zahrada) plynule naváže jedna z tvůrčích dílen, kterou si zvolí pedagog již při rezervaci programu. Výrobky z dílen si mohou děti odnést domů, některé dovednosti mohou rozvíjet i nadále v domácím nebo školním prostředí.

   

  Na základní program navazuje některá z dílen podle předchozí dohody s pedagogem: 

   

  1. výtvarná dílna:

   

  • písařská "PÍSAŘ/KA":

   

  Seznámení dětí s písmem sv. Cyrila Hlaholice i středověkým latinským písmem, psaní písma či kresba brkem a inkoustem na svitkový papír nebo na barevný ruční papír. (Trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligrafii, ukázka pergamenu a středověkých rukopisů z blízka).

   

   Svitkový papír s písmem si děti mohou ozdobit pečetí, kterou si samy aplikují.

   

  • a lá vitrážková "MALÍŘ/KA SKLA": Malba speciálními barvami na sklíčka ve tvaru gotických oken či na skleničky podle předloh nebo vlastní fantazie. Dle časového prostoru možné povídání o vitrážích, ukázky vitráží i cvičná skládací vitráž pro menší děti. Inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny.
  • papírová mozaika  pro menší děti:

   

  Děti ztvární sv. Prokopa s čertem, jejich charaktery nebo ztvární vlastní motiv a zamyslí se nad    hodnotami dobra a zla… Výtvarné zpracování formou trhaných barevných papírků a lepení na podklad. Vhodné zejména pro děti z MŠ, starším dětem se náročnost mozaiky postupně stupňuje. Druhá varianta této dílny je vytvoření papírové loutky sv. Prokopa nebo čerta na špejli nebo pohyblivá s patentkami)

   

  • badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA":

   

  S dětmi budeme pátrat po ukrytých artefaktech ve stylu velkomoravských šperků a přívěsků. Děti si najdou správný pevný kus směsi sádry a písku a za pomocí dlátek, kladívek a štětečků ho budou opatrně roztloukat. Bude následovat očištění a ochrana předmětu... inspirace pro letní rodinný program ARCHEODEN

  • restaurátorská dílna:

   

  Děti si vyzkouší nelehkou práci restaurátora, která s sebou nese sestavování a zkoumání střepů nebo kostí. Pro menší děti bude připraveno skládání kachlíků jako Puzzle.

   

  2.  ZAHRADNÍ ARCHEO-HISTORICKÁ DÍLNA:

   

  - děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech - pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky)

   

  3.  POUTNICKO PROCHÁZKOVÁ DÍLNA:

   

  Děti vycházejí na průzkumnou výpravu a pouť po (nejen) svatoprokopské krajině v okolí kláštera se zajímavými a poučnými zastaveními navazujícími na poznatky v základní části programu. Mmimo areál Sázavského kláštera dle volby v poutnických pláštích nebo bez nich prochází s lektorkou městem Sázava na místa spjatá s osobnostmi českých dějin -  místo setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk "ďáblových pařátů", ochutnáme" zázračnou" vodu z koflíku a splníme několik připravených úkolů, vyhlídky na rodiště Jiřího Voskovce, ....

   

  Délka programu + 45 min.

   

  4. DÍLNA KLÁŠTERNÍ LÉKÁRNA 

   

  program bude pilotován od poloviny května, ve standardní nabídce bude od září do listopadu 2020.

  Povídání o bylinkách, které mniši pěstovali v klášterech, o jejich účincích, pěstování a sklizni. Součástí je ochutnávka bylin všemi smysly.

   

  Pokud třída absolvuje poprvé základní program s jednou vybranou dílnou, bude mít v následujících třech letech nárok na absolvování jakýchkoliv dalších dílen již bez základního programu s cenou 60 Kč na jednoho žáka (pedagogický doprovod zdarma)

   

  Pořadatel

  Sázavský klášter

Zpět na seznam