Workcamp Omnium Broumovsko 2021
Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky

Workcamp Omnium Broumovsko 2021

Údaje o akci

 • Čtvrtek 19. Srpen 2021 - Sobota 21. Srpen 2021 9:00 - 17:00
 • Broumovsko (Zdoňov, Teplice nad Metují)
 • Workcamp
 • Workcamp Omnium 2021 - Broumovsko

  Kdy:   19.-21.8.2021
  Kde:     Broumovsko - Zdoňov, Teplice nad Metují
       

  Registrace: registrace@omniumos.cz

   

  Předběžný program

  18.8.2021     Příjezd "přespolních" účastníků odpoledne/večer
  19.-21.8.2021   Zahájení workcampu, pracovní aktivity
  21.8.2021   Ukončení workcampu, odjezd účastníků

   

  Cyklus Workcamp Omnium 2021

   

  Spolek Omnium připravil pro rok 2021 pokračování cyklu workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice. Cílem není zajištění odborných prací nebo náročných stavebních projektů, ale prostřednictvím spolupráce při běžné údržbě památek a krajiny v rámci pracovní skupiny iniciovat vzájemné kontakty mezi účastníky.

   

  Aktivity workcampů budou cíleny jak na práci a údržbu spojenou s konkrétní památkou, tak na poznání regionu, jeho historie a současnosti. A samozřejmě na vzájemné poznání účastníků. Díky partnerům projektu cyklu se předpokládá účast dobrovolníků z České republiky a Německa.

   

  Účastníci

  Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci.

   

  • přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek
  • min. věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů 

   

  Organizace

  Účastníci budou mít zajištěné pracovní pomůcky a nářadí. Účast na workcampu není spojena s odměnou. Hromadná ani individuální doprava do místa konání akce není zajišťována. Účast na workcampu je možná dle možností účastníků ve vybraných dnech, není nutné absolvovat celý program. 

   

  Bližší informace budou zaslány po registraci.

   

  Workcamp je připravován ve spolupráci s Heimatkreis Braunau.

   

  Informace pro účastníky

   

  Česká republika

  Jakub Děd
  Omnium z.s.
  Tel.: 739 385 928
  E-mail: jded@omniumos.cz

   

  Německo

  Christina Meinusch M.A.
  Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
  Hochstr. 8, 81669 München
  Tel.:  089 / 48 000 365
  Fax:  089 / 48 000 344
  E-Mail: meinusch@sudeten.de
   
   
   
Zpět na seznam