Seminář - Vesnická sídla v kulturní krajině
Lidové stavitelství a krajina

Seminář - Vesnická sídla v kulturní krajině

Údaje o akci

 • Středa 13. Září 2017 - Pátek 15. Září 2017 9:00
 • Hořovice, kulturní dům
 • Seminář
 •  

  Pozvánka na seminář

  Vesnická sídla v kulturní krajině

  Kdy: 13.-15.9.2017

  Kde: Hořovice, kulturní dům

  Vstupné: 350 Kč

  Seminář k problematice lidového stavitelství, který se tentokrát uskuteční ve dnech 13. - 15. 9. t. r. v Hořovicích na pomezí Českého krasu a Podbrdska v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Letošní ročník bude věnován zejména vztahu a genezi vesnických sídel k přírodnímu prostředí a svým zaměřením se řadí k aktivitám letošního prezentačního tématu NPÚ, jímž je "Krajina". 

   

  Pozvánka ke stažení ZDE

   

  Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky ve středu odpoledne a v pátek dopoledne a dále dva společné diskusní večery, které dávají prostor k vzájemným konzultacím, výměně informací a zkušeností z praxe. Jeho důležitou součástí bude též společná exkurze rozdělená do dvou částí – dopoledne návštěva KPZ Osovsko v historicky intenzivně zemědělsky využívaném území Hostomické brázdy, odpoledne prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska (VPZ Kleštěnice a VPZ Olešná) a prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku, návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově). Během semináře se uskuteční rovněž prohlídka města.

   

  Záměrem semináře by mělo být postižení fenoménu vesnických sídel a lidového stavitelství jako nedílné součásti krajiny, jako systému vazeb mezi člověkem a přírodou, jejichž vzájemným působením a ovlivňováním v prostoru a čase vzniká výsledný obraz krajiny, kde přírodní a geografické podmínky spoluurčují charakter sídel a obydlí a na druhé straně lidská činnost přetváří přírodu v kulturní krajinu. Vesnice, lidové stavby i drobná rozptýlená architektura dodávají našemu venkovu jeho osobitou podobu a neopakovatelnou tvářnost.

   

  Neustále se zrychlující tempo hospodářského, technologického a společenského vývoje s akcentací rozvojových a globalizačních tendencí přináší však řadu problémů, které je třeba neodkladně řešit. Promítají se i v přístupu ke krajině, zejména k formám jejího využití vedoucího v důsledku až k exploataci a ohrožení jejích základních funkcí a hodnot. Naším úkolem a také smyslem semináře bude na tyto hrozby, týkající se mimo jiné též porušování ekologické a urbanistické stability krajiny, ztráty jejího estetického potenciálu, tlaku na novou plošnou výstavbu a likvidaci původní zástavby apod., upozorňovat, reagovat a hledat přijatelná vhodná řešení a východiska i cesty k pozitivnímu působení na veřejné mínění.

   

   

  Pořádá:

  NPÚ GŘ 

  NPÚ ÚOP ve středních Čechách
  Středočeský kraj

   

   

  Kontakty:

   

  PhDr. Pavel Bureš 
  Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha
  Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
  tel.: 257 010 255, mobil: 724 663 562
  e-mail: bures.pavel@npu.cz 

   

  Mgr. Jana Berková
  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
  Sabinova 323/5,130 00 Praha 3 – Žižkov
  tel.: 274 008 262, mobil: 607 709 768
  e-mail: berkova.jana@npu.cz 

   

Ke stažení

Vesnická sídla a krajina
Zpět na seznam