Památkáři a vlastníci památek vesnické architektury - hledání dialogu
Seminář Národního památkového ústavu k problematice lidového stavitelství

Památkáři a vlastníci památek vesnické architektury - hledání dialogu

Údaje o akci

 • Středa 14. Září 2016 - Pátek 16. Září 2016 13:00 - 14:30
 • Valašské Klobouky, Kulturní dům Kolbučan
 • Seminář
 •  

  Seminář

  Památkáři a vlastníci památek vesnické architektury - hledání dialogu

  Každoroční seminář Národního památkového ústavu k problematice lidového stavitelství

  Každoročně připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku poznání, ochrany a obnovy lidového stavitelství.

  Snahou pořadatelů těchto dnes už tradičních setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů, včetně zástupců státní správy a samosprávy, je zprostředkovat nové poznatky i praktické zkušenosti v širokém mezioborovém spektru a vytvořit tak platformu pro vzájemně přínosnou komunikaci a sjednocení názorů na aktuální problémy.

  V tomto roce se seminář uskuteční ve dnech 14. - 16. září ve Zlínském kraji ve Valašských Kloboukách. Kromě NPÚ GnŘ a NPÚ ÚOP v Kroměříži se na jeho uspořádání budou podílet jako partneři Zlínský kraj, Město Valašské Klobouky a také místní Základní organizace ČSOP Kosenka. Předpokládá se účast asi 120 odborníků z celé republiky i ze Slovenska.

  Tematicky bude letošní ročník věnován především vztahům pracovníků památkové péče na jedné straně a vlastníků památek lidové architektury i majitelů vesnických staveb na území plošně památkově chráněných souborů lidové architektury - vesnických památkových rezervací a zón - na straně druhé. Cílem bude se zamyslet nad současnou situací památek lidového stavitelství a přístupy k péči o ně, zhodnotit pozitivní i negativní zkušenosti ze vzájemných vztahů památkářů, projektantů a zástupců státní správy, místních samospráv a soukromých vlastníků a posoudit poměr veřejnosti k památkám lidového stavitelství obecně.


  Více k semináři

   

  Kontakt a organizace

  PhDr. Pavel Bureš
  Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha
  Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
  Tel.: 257 010 255, mobil: 724 663 562
  E-mail: bures.pavel@npu.cz

Ke stažení

Seminář NPU PB
Zpět na seznam