Workcamp Omnium - Český les (Tachovsko)
Cyklus workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice

Workcamp Omnium - Český les (Tachovsko)

Údaje o akci

 • Čtvrtek 14. Červen 2018 - Neděle 17. Červen 2018 9:00 - 17:00
 • Český les (Tachovsko) - okolí obce Nové Domky
 • Workcamp
 • Omnium logo

   

   

  Workcamp Omnium - Český les (Tachovsko)

  Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky 
  zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice

   

  Kdy: 14.-17.6.2018 

   

  Kde: Český les (Tachovsko)

  - kostel Navštívení Panny Marie v obci Nové Domky, hřbitov a nejbližší okolí

  a další lokality v okolí

   

  Registrace: registrace@omniumos.cz

  Přihláška ke stažení ZDE

   

  Předběžný program

   

  14.6.2018 - Příjezd "přespolních" účastníků odpoledne / večer, zahájení workcampu

  15.-17.6.2018 - Pracovní aktivity

  17.6.2018 (odpoledne) - Ukončení workcampu

   

  Český les       

   

  Region

   

  Chráněnou krajinou oblast Český les tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa sahající od Folmavy na jihu po Broumov na severu. Převážně lesnatá krajina Českého lesa je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad.

   

  Krajina Českého lesa a Tachovska je ale také smutným dokladem působení člověka na krajinu, či jeho přístupu k uchování kulturního dědictví minulých generací.

   

  Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí zvláštní atmosféru Českého lesa.

   

  Cyklus Workcamp Omnium 2018

   

  Spolek Omnium připravil pro rok 2018 cyklus workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice. Cílem není zajištění odborných prací nebo náročných stavebních projektů, ale prostřednictvím spolupráce při běžné údržbě památek a krajiny v rámci pracovní skupiny iniciovat vzájemné kontakty mezi účastníky.

   

  Aktivity workcampů budou cíleny jak na práci a údržbu spojenou s konkrétní památkou, tak na poznání regionu, jeho historie a současnosti. A samozřejmě na vzájemné poznání účastníků. Díky partnerům projektu cyklu se předpokládá účast dobrovolníků z České republiky a Německa.

    

  Účastníci

   

  Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci.

  • přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek
  • min. věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů 

   

   

  Organizace

   

  Účastníci budou mít zajištěno jednoduché ubytování, stravování a nápoje, hromadnou dopravu v místě, pracovní pomůcky a nářadí. 

  Účast v workcampu není spojena s odměnou. Hromadná ani individuální doprava do místa konání akce není zajišťována.

  Účast na workcampu je možná i dle možností účastníků ve vybraných dnech, není nutné absolvovat celý program.

  Bližší informace, upřesnění lokalit ad. zašleme po registraci.

   

   

  Informace pro účastníky z ČR

  Jakub Děd, Omnium z.s., tel.: 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

   

   

   

   

  Partneři cyklu Workcamp Omnium 2018                                                                     

   

   

  Logo Heimat        CNFB logo          APPP                       

   

  Mediální partner

  StavbaWeb logo

   

   

   

  (04) Workcamp Omnium – Broumovsko 
  Termín: 7.-11.8.2018* 
  Lokalita: Broumovsko – Martínkovice, Heřmánkovice, Šonov a další obce regionu  

   

  * úprava nebo změna vyhrazena i podle zájmů účastníků 

Zpět na seznam