Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora a rozvoj regionů vyhlašuje Dotační titul 4, který je zaměřen na obnovu zejména drobných sakrálních staveb. Bohužel pro rok 2018 tento program nebyl bohužel otevřen. Spolu s rozhodnutím Ministerstva zemědělství o zrušení programu na obnovu památek na venkově (srpen 2018) jde o velmi negativní kroky, které vedou k výraznému omezení dostupných finančních prostředků na obnovu památek.

Cílem APPP je zajištění otevření tohoto dotačního titulu MMR pro projekty realizované v roce 2019 a navýšení objemu finančních prostředků.

 

Aktuality

 

03.10.2018

Odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové:

V reakci na zrušení dotačního programu Ministerstva zemědělství budeme tento rok v říjnu opět vyhlašovat dotační titul Obnova drobných sakrální staveb a hřbitovů. Titul bude součástí nové verze Programu rozvoje regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci něho bude možné financovat opravu objektů typu kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž či prostory hřbitovů a hřbitovní zdi. Oprávněným žadatelem bude obec do 3 000 obyvatel, která objekt vlastní. Maximální výše podpory bude 0,5 milionu se spoluúčastí 30 % uznatelných nákladů. Předpokládaná alokace pro tento dotační titul na rok 2019 je 20 mil Kč.

Odpověď ministryně Kláry Dostálové / Portál národních dotací MMR

 

25.09.2018

Odeslán dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj - ministryni Kláře Dostálové s návrhem na podstatné rozšíření Programu podpory a rozvoje regionů - Dotační titul 4.

Dopis ministryni Kláře Dostálové

 

22.9.2018

APPP připravilo koncept dopisu na ministryni pro místní rozvoj Káru Dostálovou jako reakci na vyjádření premiéra vlády ČR s návrhem koncipovat nový, nebo upravit dosavadní dotační titul v Programu rozvoje a obnovy venkova tak, aby bylo možné financovat projekty obnovy neprohlášených památek a kompenzovat tak výpadek dotačních zdrojů po zrušení programu MZE

Dopis bude odeslán 25.9.2018. S principy návrhu je možné se seznámit na odkazu - Principy návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj - neprohlášené památky, případně je možné podpořit podpisem na stránkách.

20.09.2018

Odpověď premiéra Andreje Babiše - v případě Ministerstva zemědělství jde o nevratný krok. Premiér doporučuje obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryni Kláru Dostálovou s cílem nastavit koncepční řešení financování obnovy "neprohlášených" kulturních památek.

Dopis premiéra vlády Andreje Babiše