Ministerstvo zemědělství v letech 2016-2018 vyhlašovalo národní dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Objekm prostředků byl nastaven na 500 mil. Kč. Pro rok 2018 MZE snížilo množství prostředků pro tento svůj dotační fond z dřívějších cca 500 mil. Kč na cca 125 mil. Kč. V srpnu 2018 (podle zprávy ČTK z 23.8.2018) nový ministr zemědělství pan Toman z ČSSD rozhodl, že tento dotační fond od příštího roku bez náhrady zruší.

Snahou APPP je zvrátit toto rozhodnutí nebo vytvoření nového dotačního programu v gesci jiného ministerstva (MMR, MK).

 

Aktuality

 

17.10.2018

Na  schůzi Senátu dne 17.10.2018 k tématu Společná zemědělská politika 2021 – 2027 vystoupil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotaz senátora Zbyňka Linharta:  (…) A druhá se týká toho, co tady zaznělo, že na obnovu venkova nebo na venkov by šlo méně peněz, zhruba, jestli jsem slyšel dobře, o 20 %, o 16,5 %, tak jestli z národních zdrojů se počítá s tím, že by to bylo nějak dorovnávané, resp. se vracím k dotačnímu titulu, který fungoval zhruba tři roky, jednoduchý dotační titul na obce malé a venkov, na obnovu křížků, památníků, kapliček, veřejných prostranství na venkově, bez náhrady byl letos zrušen, tak jestli se počítá s tím, že by z jedněch nebo z druhých peněz fungoval nadále, protože to byla velmi užitečná, jednoduchá a velmi vítaná věc. Takže na tyto dvě otázky bych tady rád slyšel odpovědi. Děkuji. 

Odpověď ministra Miroslava Tomana: Co se týká obnovy, já se omlouvám, řeknu pracovně "kapliček", omlouvám se za to, není to přesně název titulu. Takže prosím pěkně, v letošním roce tam šlo řádově nebo jde 560 mil. Kč. Jenom pro porovnání, prosím, pro celý potravinářský průmysl ČR ze stejných národních zdrojů jde 400 mil., tzn. o více než 100 mil. méně. A já říkám, ano, my budeme dělat nový program, resp. ten program uzpůsobíme, aby právě byly podporovány opravy křížů, božích muk v extravilánu obcí. Ano, chceme to dělat a chceme tam dát pevná pravidla, protože se z toho opravovaly věci, které tam podle mého názoru nepatřily. Nevidím důvod, proč by ministerstvo zemědělství mělo podporovat jiné dotační tituly, které jsou na ministerstvu kultury, na MMR atd. Ale co se týká božích muk, co se týká kapliček v extravilánu, k tomu se hlásíme a budeme to dělat. Dneska jsem o tom mluvil s ministrem kultury, jsme domluveni, že během měsíce uděláme dotační titul, kde si to rozdělíme spolu, kdo co bude podporovat, takže ano. (...)  

Záznam ze schůze Senátu 17.10.2018

 

03.10.2018

Odpověď ministryně pro místní rozvoj - V reakci na zrušení dotačního programu Ministerstva zemědělství budeme tento rok v říjnu opět vyhlašovat dotační titul Obnova drobných sakrální staveb a hřbitovů. Titul bude součástí nové verze Programu rozvoje regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci něho bude možné financovat opravu objektů typu kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž či prostory hřbitovů a hřbitovní zdi. Oprávněným žadatelem bude obec do 3 000 obyvatel, která objekt vlastní. Maximální výše podpory bude 0,5 milionu se spoluúčastí 30 % uznatelných nákladů. Předpokládaná alokace pro tento dotační titul na rok 2019 je 20 mil Kč.

Odpověď ministryně Kláry Dostálové

 

25.09.2018

Odeslán dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj - ministryni Kláře Dostálové s návrhem na podstatné rozšíření Programu podpory a rozvoje regionů - Dotačí titul 4.

Dopis ministryni Kláře Dostálové

20.09.2018

Odpověď premiéra Andreje Babiše - v případě Ministerstva zemědělství jde o nevratný krok. Premiér doporučuje obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj, ministryni Kláru Dostálovou s cílem nastavit koncepční řešení financování obnovy "neprohlášených" kulturních památek.

Dopis premiéra vlády Andreje Babiše

18.09.2018

Výzva s petičními archy odeslána na adresu premiéra vlády ČR.

15.08.2018

Výzva spojená s peticí proti Rozhodnutí Ministra zemědělství zrušit bez náhrady dotační program MZE na podporu obnovy kulturního dědictví ve venkovských oblastech.

Petice