Výzva "Zachraňme křížek společně"

Výzva "Zachraňme křížek společně"

Křížky, kalvárie, boží muka, kapličky ….

Možná je ani nevnímáme. Jsou součástí krajiny, stojí mlčky, ošlehal je čas. Ztratili svou funkci, zapomněli jsme na jejich význam. Ale i tak jako v dobách minulých je míjejí někteří poutníci (dnešní řečí spíše turisté) a kladou si otázky: Kdo vás tu umístil, proč na tohle místo, jaký příběh skrýváte?“

Náš projekt chce tato zašlá tajemství postupně odkrývat a nenechat zpustnout, třeba jen jakousi lidskou lhostejností, památky obyčejného venkovského života. Pomozte nám zachránit kříže, boží muka, kalvárie či kapličky, které jsou připomínkou příběhů, bolestí, radostí či liturgie prostého života.

Pojďme do toho teď, ať nepřijdeme s křížkem po funuse. Lajkem křížky nezachráníme.

Více

Kostel Nové Domky v programu ČSOB Pomáhá regionům

Kostel v Nových Domcích je jednou z posledních připomínek kdysi vzkvétající obce. S dobrovolníky jsme jej vysekali z náletů, zbavili odpadků, vyčistili a připravili projekt na obnovu krovu a střechy. V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu.

V případě zájmu je možné projekt podpořit na stránkách programu ČSOB pomáhá regionům:

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/243-zachrana-kostela-v-novych-domcich-u-rozvadova

nebo darem na účet programu 101 7777 101 / 0300, variabilní symbol našeho projektu (nutné zadat): 191090243.

Za každý dar

Více

Výklenková kaple v obci Malá Černoc

K výklenkové kapli v obci Malá Černoc u Blšan (zaps. KP) jsme získali závazné stanovisko k projektu restaurování a byl vydán souhlas s ohlášením stavby. Projekt připravil Mgr. Jan Myška, umělecký štukatér.

Více

Oprava věže u kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích

Dokončili jsme projekt obnovy fasády a oplechování věže kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Díky nekvalitně provedené opravě oplechování říms u věže v minulosti došlo k masivní destrukci zdiva a odpadání fasády věže. Dokončený projekt řeší nápravu tohoto stavu. 

Více