Hledáme nové spolupracovníky

Pro nové projekty spolku Omnium hledáme nové spolupracovníky se zkušenostmi z:

-          stavební dozor, řízení stavebních projektů (sakrální stavby)
-          dotace / psaní dotačních žádostí (státní dotace, města, nadace), komunikace
-          webové projekty – doplňování kalendáře akcí, popisy památek, doplňování aktualit apod.

Jedná se o práci na částečný úvazek, ideální pro studenty, rodiče na/po mateřské, seniory.
V případě zájmu prosíme o zaslání CV na adresu – info@omniumos.cz, případné dotazy rovněž.

Více

Jednání APPP ve věci dotačních titulů pro obnovu památek

APPP připravilo koncept dopisu na ministryni pro místní rozvoj Káru Dostálovou jako reakci na vyjádření premiéra vlády ČR s návrhem koncipovat nový, nebo upravit dosavadní dotační titul v Programu rozvoje a obnovy venkova tak, aby bylo možné financovat projekty obnovy neprohlášených památek a kompenzovat tak výpadek dotačních zdrojů po zrušení programu MZE

Dopis bude odeslán 23.9.2018. S principy návrhu je možné se seznámit na odkazu - Principy návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj - neprohlášené památky, případně je možné podpořit podpisem na stránkách.

 

Více

Workshop Katedry německých studí FSV UK Praha - Hranice - Paměť - Hřbitovy

Dovolujeme si upozornit na zajímavou akci pořádanou Katedrou německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK Praha.

Workshop je pořádán v rámci výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern Katedrou německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha ve ve spolupráci s Bavorským zastoupením v Praze.

Zapojené instituce - Univerzita Regensburg, Karlova Univerzita, Univerzita Passau, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem, Adalbert Stifter Verein München.

Více

Hřbitov v Krásných Loučkách

Hřbitov v Krásných Loučkách, který byl vysekán z náletů a letitých nárůstu travin a plevele běheme jarního workcampu, prošel v srpnu další úpravou celé plochy areálu.

Více

Workcamp na Podbořansku - hřbitov Pšov - v září 2018

Hledáte klid uprostřed přírody při obnově kulturního dědictví? Zajímáte se o staré, zcela zapomenuté hřbitovy? Chcete pomoci? Pak můžete pomoci ve dnech 14.-15.9.2018 při obnově hřbitova nedaleko obce Pšov na Podbořansku, o kterém neví ani místní...

Více

Obnova hřbitovní zdi v Heřmánkovicích na Broumovsku

Na Broumovsku v obci Heřmánkovice realizujeme jeden z našich vůbec největších projektů na "cizím" majetku, tj. majetku obce Heřmánkovice - hřbitovní zeď u kostela Všech Svatých. Jedná se část hřbitovní zdi, která sousedí s náhrobky původních německých obyvatel, které obnovujeme díky pomoci Česko-německého fondu budoucnosti. 

Více

Kostel sv. Kateřiny v Chouči - obnova střechy

U kostela sv. Kateřiny v Chouči u Bíliny, který spolek Omnium spravuje od jara 2018, byl podána žádost o závazné stanovisko k MÚ v Bílině k základní obnově střechy tak, aby bylo zamezeno zatékání do krovu a kleneb kostela nad kněžištěm.

Více

Kostel Proměnění Páně v Pacelicích

MÚ v Blatné vydal stanovisko k našemu návrhu na instalaci mříží u dveří a oken, u kostela Promění Páně v Pacelicích. Řešení má umožnit otevření kostela po dlouhé době zazdění. A zároveň je nutnou podmínkou pro realizaci připravovaného projektu obnovy krovu a střechy kostela, která je díky dlouhodobému zatékání v havarijním stavu.

Více