Zachraňme staré hřbitovy společně!

Staré hřbitovy jsou místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu, měly by být pietně udržovány jako místa posledního odpočinku minulých generací. Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Záchraně těchto hřbitovů se i s pomocí dobrovolníků věnujeme řadu let. Bohužel obnova hřbitovů stojí pro nás nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy ad.

Pojďme je zachránit společně!

Více

Workcamp Omnium v Zubrnicích

Workcamp v Zubrnicích se zaměřil na průzkum lokality skládky suti nedaleko obce Zubrnice a vyproštění starých německých náhrobků.

Více

Hřbitov Český Bukov

První etapa obnovy hřbitova v obci Český Bukov (Povrly, okr. Ústí nad Labem) byla aktuálně dokončena.

Více

P.F. 2021

Děkujeme Vám za dosavadní přátelskou spolupráci a veškerou podporu při záchraně a obnově památek. Přejeme šťastné prožití vánočních svátků a pokud možno klidný rok 2021.  

Krásné a požehnané Vánoce
Omnium z.s.

Více