Materiály ze semináře o možnostech financování obnovy kulturních památek

Dnes proběhl v Praze na Vyšehradě seminář o možnostech financování záchrany a obnovy kulturního dědictví.

Byly prezentovány možnosti poskytované Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství či Ministerstva obrany. Samostatně byl prezentován dotační titul Úřadu vlády / Rady vlády pro národnostní menšiny určený na dokumentaci starých, historických hřbitovů. Prezentovány byly rovněž programy nadací a nadačních fondů, firemní programy, dárcovské portály nebo možnosti profinancování dotací proplácených ex-post.

Seminář byl připraven v rámci služeb poskytovaných spolkem Omnium v oblasti dotací a projektového řízení - více informací.

Více

Spolupráce s Galerii Stephanie KELLY Drážďany

Galerie Stephanie KELLY z Drážďan se dnes stala partnerem projektu International Art Festival Bilinale II. 

Festival představí moderní umění českých a německých umělců v netradičních výstavních prostorách - kostelech na Bílinsku. Půjde o kostely v Bílině Újezdu, Hrobčicicích a Chouči. 

Přípravu projektu je možné sledovat na webových stránkách www.bilinale.cz

Více

Hrobku rodiny Dittrich si prohlédla návštěva z Německa

Hrobku rodiny Dittrich si prohlédla skupina německých příznivců historie a památek z Bavorska v rámci exkurze po památkách Šluknovského výběžku. Exkurzi organizuje Bayerischer Landesverein für Heimatpflege a Heimatpflege der Sudetendeutschen. Skupinu v Krásné Lípě přivítal starosta města Krásná Lípa Jan Kolář.

Více

Projekt "Kudy chodím, vidím"

Projekt "Kudy chodím, vidím"

Cílem vytvoření uceleného průvodce olomoucké architektury je poukázat na vybrané objekty z Olomouce prostřednictvím Vaší vizuální dokumentace a nastínit to, jakým způsobem můžeme vnímat své každodenní mnohdy rutinní okolí a pobídnout tak širší publikum k zamyšlení nad tím, co konkrétně s každým svým pohybem ve městě můžeme vnímat a jakým způsobem můžeme dané objekty číst, co z nich můžeme číst a jakým způsobem neboli jakými médii je můžeme dokumentovat.

Termín pro zaslání kreseb architektury Olomouce je prodloužen do 31.10.2019!

Více informací na - https://www.facebook.com/kudychodimvidim/

Více

Webový portál Místní kultura mediálním partnerem Omnium z.s.

Webový portál Místní kultura se stal mediálním partnerem Omnium z.s.

Místní kultura je zpravodajské a publicistické médium, které informuje o kulturních událostech z domova, představuje tvůrčí osobnosti a věnuje se tématům z kulturního i společenského života v souvislostech.  

Více

Workcamp Broumovsko 2019 skončil

Na Broumovsku v obci Zdoňov (Merkelsdorf) v sobotu skončil workcamp Omnium. Zhruba dvacet účastníků z Čech a především Německa (díky Heimatkreis Braunau) se velmi intenzivně věnovalo obnově hřbitova ve Zdoňově a Dědově.

 

 

Více