Krajské dotace na obnovu památek

V souvislosti s podzimním vyhlašováním programů a dotačních výzev u jednotlivých krajů zveřejňujeme postupně informace k těmto programům.

Více

Práce na kostele v Heřmánkovicích začaly

Omnium díky získanému grantu v programu ČSOB Pomáhá regionům zahájilo v pondělí 5.9.2016 samotnou realizaci projektu, tj. zpracování projektové dokumentace na obnovu krovy, střechy, oken ad. Projekt připravuje ateliér IHARCH arch. Hrabincové ve spolupráci s autorizovaným statikem Ing. Karlem Koškem.

Více

Oprava křížků na Broumovsku

Na Broumovsku jsme dokončili obnovu posledního křížku na cestě z Broumova do Křinic, cesty vedoucí až k poutní kapli Hvězda na hřebenu broumovských stěn. Více na stránkách projektů obnovy drobných sakrálních staveb na Broumovsku - ZDE

 

 

Více