Konference SACRUM 2016 - prezentace

Zveřejnili jsme prezentace z programu konference "SACRUM 2016 - Sakrální památky v dnešním světě". Více - http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/64

Více

Dokumentace hřbitovů v oblasti Javorníka

Na web Historické hřbitovy byla doplněna fotografická dokumentace u hřbitovů v oblasti Javorníku a zčásti i Jeseníku. Fotografie poskytli - Zdeněk Marek, Barbora Větrovská, Eva Pulkrtová, Jaromír Knotek. Děkujeme.

Více: www.cimiterium.cz

Více

Konference DIGI 2016 Digitální technologie a kulturní dědictví

Program konference aktualizován. Mezinárodní konference DIGI 2016 Digitální technologie a kulturní dědictví (24.-25.11.2016, Fakulta stavební ČVUT Praha). Předmětem konference je prezentovat metody dokumentace s využitím digitálních technologií. Registrace pro posluchače konference již otevřena.

Více

Krajské dotace na obnovu památek

V souvislosti s podzimním vyhlašováním programů a dotačních výzev u jednotlivých krajů zveřejňujeme postupně informace k těmto programům.

Více

Práce na kostele v Heřmánkovicích začaly

Omnium díky získanému grantu v programu ČSOB Pomáhá regionům zahájilo v pondělí 5.9.2016 samotnou realizaci projektu, tj. zpracování projektové dokumentace na obnovu krovy, střechy, oken ad. Projekt připravuje ateliér IHARCH arch. Hrabincové ve spolupráci s autorizovaným statikem Ing. Karlem Koškem.

Více