Zapojte se do výzkumu - individuální dárcovství

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze organizuje šetření, které se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových organizací v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, jaký význam a strukturu má individuální dárcovství v životě českých nestátních neziskových organizací.

Více

Památka roku 2017

Hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře dostaly cenu za nejlepší opravu historických objektů. Získaly titul Památka roku 2016. Soutěž čtvrtým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, výsledky byly vyhlášeny na dnešní konferenci sdružení v Luhačovicích na Zlínsku.

Více

Otevřené chrámy 2017

Atraktivní kostely a poutní místa Moravskoslezského kraje se otevřou návštěvníkům. Návštěvníci, turisté a zájemci o kulturní památky si je budou moci prohlédnout i díky 1,2 milionové dotaci, kterou Moravskoslezský kraj poskytne Biskupství ostravsko-opavskému. O udělení dotace (16. března 2017) rozhodli krajští zastupitelé. Projekt OTEVŘENÉ CHRÁMY 2017 začne fungovat od 1. května. 

Více

Havarijní program MKCR v Královéhradeckém kraji

Josefovské pracoviště Národního památkové ústavu navrhlo rozdělit z Havarijního programu ministerstva kultury, který je určen na záchranu kulturních památek ve špatném technickém stavu, finanční podporu v celkové výši 6,2 mil. Kč pro 21 kulturních památek v Královéhradeckém kraji.

Více

Klub přátel Pardubicka a Pardubický Slavín

Klub přátel Pardubicka a Pardubický Slavín

Projekt Pardubický Slavín realizuje od roku 2005 Klub přátel Pardubicka. Navazuje tak na práci pardubického patritota Josefa Janiše z devadesátých let 20. století. Josef Janiš vytvořil rozsáhlou fotodokumentaci hrobových míst mnohých osobností Pardubicka. 

Více

Zveřejněna pozvánka na seminář Pečujeme o památky

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Městem Kroměříž, Odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje, Národním památkovým ústavem-ÚOP Kroměříž, NIPOS a Hestia - národní dobrovolnické centrum zve na seminář "Pečujeme o pmátky", který si klade za cíl představit příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací.

15. června 2017, 9.00 - 17.00, Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál

Více

Projekt Západočeské univerzity - hřbitov ve Stříbře

Projekt Západočeské univerzity - hřbitov ve Stříbře

Na základě archivních pramenů uložených v Archivu Městského hřbitova ve Stříbře a zejména díky provedenému terénnímu výzkumu a zaměření byla zpracována série map zachycujících dopady společenských a právních proměn po roce 1945 na Městský hřbitov ve Stříbře.

Více

Vernisáž výstavy Historické hřbitovy v pražském Klementinu

Ve čtvrtek 9.3.2017 proběhla vernisáž výstavy Historické hřbitovy v Křížovnické chodbě v pražském Klementinu.

Výstava představuje mnohdy neutěšený stav hřbitovů v České republice. Nikoliv v romantických pohledech, ale v pohledech syrových a reálných. Pokud je stav míst posledního odpočinku našich předků pohledem na nás samotné, pak nejde o nijak pozitivní pohled.

Více

Projekt obnovy kostela Všech svatých v Heřmánkovicích má vydané Stavební povolení

Koncem února 2017 bylo na základě zpracované projektové dokumentace vydáno stavebním odborem MÚ v Broumově stavební povolení na obnovu kostela Všech svatých v Heřmánkovicích

Završila se tak práce spolku Omnium, která spočívala ve vytvoření všech podkladů potřebných pro stavební obnovu kostela pro farnost v Broumově, která je majitelem kostela. Všechny kroky v přípravě byly řešeny také v souladu s připravovanou výzvou programu IROP pod MAS Broumovsko (březen 2017). Snad tedy obnově kostela nestojí, co se týče administrativy, podkladů a dotačních výzev, nic v cestě.

Celkové náklady na vypracování projektu vč. řešení odvodnění apod. se nakonec pro spolek Omnium vyšplhaly k částce téměř 200 tis. Kč.

 

Více

Registrace na Letní školu architektury a stavitelství 2017 otevřena

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR pořádá druhý ročník Letní školu architektury a stavitelství, tentokrát s dovětkem Atelier D: Pod parou. Termín LSAS 2017 je 28.8.-1.9.2017.

Letos si připomeneme dvě události z roku 1817, první Božkovo veřejné předvedení parníku na Vltavě v Praze “objev” Rukopisů královédvorského a zelenohorského. 

Z toho vyplývají i dvě hlavní témata letní školy:

STOLETÍ PÁRY (nejen architektura a urbanismus, ale i mosty, průmyslové stavby, železnice, doprava, …) a SYMBOLY A PLAGIÁTORSTVÍ V ARCHITEKTUŘE

Letní škola je otevřena všem: studentům středních a vysokých škol, pedagogům, pracovníkům státní sp

Více