Dokumentace statků broumovského typu

Už od prvních seminářů na Broumovsku o lidové architektuře někdy v roce 2013 jsme chtěli systematicky dokumentovat současnou podobu statků tzv. broumovského typu. Bohužel pro nedostatek času a i financí jsme něco podobného doposud nerealizovali. Díky podpoře Ministerstva kultury a města Broumov ale letos konečně můžeme začít!

 

Více

Restaurování maleb v kapli Bolestné matky Boží v Broumově Olivětíně

Pokračujeme v projektu restaurování vnitřní výmalby kaple v Olivětíně (Ölberg) na Broumovsku. Letošní práce se soustředí na stěny a náběhy pod stropní částí malby. Aktuální stav je zachycen na fotografiích na odkazu.

Současně je v procesu i projekt na obnovu vnějšího pláště kaple vč. otvorů a okolí.

Více

Obnova hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě

Obnova hrobky rodiny Dittrích v těchto dnech intenzivně pokračuje. Nadzemní patro bylo kompletně vyklizeno a zbaveno stavební suti od odpadlých částí zdí a kleneb, byly odstraněna suť ze schodů do krypty, masivní výdřevou byl zajištěn sarkofág Carla Dittricha a vyztužena podlaha v 1NP.

Dozděny byly první patky kleneb. 

Více informací na stránkách - http://hrobkaditrich.cz

Více

Studie využitelnosti historického objektu na Masarykově nám. v Jihlavě

Dokončili jsme pro Statutární město Jihlava Studii využitelnosti historického objektu Masarykovo nám. 21 v Jihlavě. Studie bude využita pro podání žádosti do Norských fondů, kde se zhruba do měsíce očekává otevření výzvy. 

Hledání řešení využívání památkových objektů vč. zpracování studií využitelnosti je jednou z hlavních činností spolku Omnium.

Více

Kostel sv. Matouše v Dolanech u Jičína

Dnes jsme řešili s projektantem přípravu projektu obnovy kostela sv. Matouše v obci Dolany u Jičína. Kostel je hodně zanedbaný, některé částí konstrukce dřevěného stropu jsou v hodně špatném stavu. Aktuálně je zpracováváno zaměření kostela a stavebně historický průzkum.

Více

Kostel sv. Havla v obci Brloh u Loun

Dnes proběhla v kostele sv. Havla v obci Brloh u Loun koordinační schůzka s projektantem kvůli přípravě projektu dalších kroků k obnově kostela. Tyto práce budou navazovat na projekt statického zajištění, ke kterému bylo již vydáno stavební povolení. Vzhledem k výši nákladů jsme byli nuceni požádat o dotaci z Havarijního programu MKCR, ale prozatím bez úspěchu.

Více

Program MZE Záchrana kulturního dědictví pro rok 2019

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam úspěšných žadatalů o dotaci v rámci programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019. Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/.

Více

Norské fondy - aktuální situace

Dlouho očekávané vyhlášení výzvy Fondů EHP a Norska pro oblast kulturního dědictví se posouvá, aktuální informace hovoří o vyhlášení začátkem září, konečný termín pro podání žádostí by měl být prosinec 2019. 

Více