Nalezeny nové náhrobky v rámci projektu Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů

V rámci projektu "Hledání ztracené tváře židovksých hřbitovů" byly nalezeny nové židovské náhrobky. Jde o náhrobek v Havlíčkově Brodua a v obci Drmoul u Mariánských Lázní. Oba dva náhrobky byly koncem května roku 2020 navráceny na příslušné hřbitovy. První náhrobek na židovských hřbitov v Havlíčkově Brodu při Ledečské ulici, druhý pak na na lesní židovský hřbitov u obce Drmoul.

Více k projektu - www.bejtolam.cz.

Více

Zahájena plošná dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje

Počátkem dubna 2020 jsme zahájili realizaci projektu plošné dokumentace hřbitovů Ústeckého kraje s podtitulem Kulturně historická mapa hřbitovů Ústeckého kraje. Projekt je realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny. Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

Více

Advent Omnium 2019 - PF 2020

Advent Omnium 2019  / PF 2020
Radostné, šťastné a klidné Vánoční svátky a úspěšný rok 2020 přeje spolek Omnium

Více