Kostel sv. Havla v obci Brloh u Loun

Dnes proběhla v kostele sv. Havla v obci Brloh u Loun koordinační schůzka s projektantem kvůli přípravě projektu dalších kroků k obnově kostela. Tyto práce budou navazovat na projekt statického zajištění, ke kterému bylo již vydáno stavební povolení. Vzhledem k výši nákladů jsme byli nuceni požádat o dotaci z Havarijního programu MKCR, ale prozatím bez úspěchu.

Více

Program MZE Záchrana kulturního dědictví pro rok 2019

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam úspěšných žadatalů o dotaci v rámci programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019. Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/.

Více

Norské fondy - aktuální situace

Dlouho očekávané vyhlášení výzvy Fondů EHP a Norska pro oblast kulturního dědictví se posouvá, aktuální informace hovoří o vyhlášení začátkem září, konečný termín pro podání žádostí by měl být prosinec 2019. 

Více

Projekty obnovy památek spolku Omnium v roce 2019

Projekty obnovy památek spolku Omnium v roce 2019

I v letošním roce pokračujeme s projekty obnovy památek - buď s jejich přípravou nebo již samotnou realizací. Bude to hodně náročné 2. pololetí roku. 

Mimo jiné půjde o zahájení záchrany hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě, záchranu kleneb v kostele sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna, obnovu krovu v barokní sýpce ve Slezských Rudolticích, obnovu židovského hřbitova u Podbořan, hřbitovní kaple a hřbitova v Krásných Loučkách, obnovu sakriste v kostele Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti, obnovu střechy kostela Navštívení Panny Marie v Nových Domcích, statické zajištění kostela sv. Martina v Javorníku v Krkonoších, obnovu kaple v osadě Hamrlík nebo práce na kostele Proměnění Páně v Pacelicích ad. 

 

Více

Výzva "Zachraňme křížek společně"

Výzva "Zachraňme křížek společně"

Křížky, kalvárie, boží muka, kapličky ….

Možná je ani nevnímáme. Jsou součástí krajiny, stojí mlčky, ošlehal je čas. Ztratili svou funkci, zapomněli jsme na jejich význam. Ale i tak jako v dobách minulých je míjejí někteří poutníci (dnešní řečí spíše turisté) a kladou si otázky: Kdo vás tu umístil, proč na tohle místo, jaký příběh skrýváte?“

Náš projekt chce tato zašlá tajemství postupně odkrývat a nenechat zpustnout, třeba jen jakousi lidskou lhostejností, památky obyčejného venkovského života. Pomozte nám zachránit kříže, boží muka, kalvárie či kapličky, které jsou připomínkou příběhů, bolestí, radostí či liturgie prostého života.

Pojďme do toho teď. Lajkem křížky nezachráníme.

Více

Kostel Nové Domky v programu ČSOB Pomáhá regionům

Kostel v Nových Domcích je jednou z posledních připomínek kdysi vzkvétající obce. S dobrovolníky jsme jej vysekali z náletů, zbavili odpadků, vyčistili a připravili projekt na obnovu krovu a střechy. V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu.

V případě zájmu je možné projekt podpořit na stránkách programu ČSOB pomáhá regionům:

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/243-zachrana-kostela-v-novych-domcich-u-rozvadova

nebo darem na účet programu 101 7777 101 / 0300, variabilní symbol našeho projektu (nutné zadat): 191090243.

Za každý dar

Více