Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku

Projekt Pro život kostelů Broumovska II zaměřený na obnovu Kostela Všech svatých v Heřmánkovicích má za sebou úspěšné výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Nyní již nic nebrání samotné rekonstrukci heřmánkovického kostela, která proběhne v průběhu roku 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou téměř 10 mil. Kč. Projekt realizuje Římskokatolická farnost v Broumově.

Spolek Omnium k tomuto projektu zajistil a v plné výši financoval zpracování kompletní stavební projektové dokumentace a celý proces získání stavebního povolení. 

Více

Kostel Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné

U kostela Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné se chýlí ke konci proces stavebního řízení a získání stavebního povolení k obnově krovu a střechy tohoto poutního kostela. Stavení povolení by mělo být získáno na začátku ledna 2019. 

Více

Malé ohlédnutí za rokem 2018

Blížící se konec adventu a kalendářního roku je vždy příležitostí k malé rekapitulaci za celý rok. Pro nás, spolek Omnium, to byl poněkud náročný rok. Rok převzetí vícero kostelů po celé České republice, většinou ve velmi havarijním stavu, zazděné, staticky narušené. Rok inventarizace jejich problémů, u některých šlo o zahájení projektových prací a u některých i zahájení stavebních prací.

Více

Jednání APPP ve věci dotačních titulů pro obnovu památek

APPP připravilo koncept dopisu na ministryni pro místní rozvoj Káru Dostálovou jako reakci na vyjádření premiéra vlády ČR s návrhem koncipovat nový, nebo upravit dosavadní dotační titul v Programu rozvoje a obnovy venkova tak, aby bylo možné financovat projekty obnovy neprohlášených památek a kompenzovat tak výpadek dotačních zdrojů po zrušení programu MZE

Dopis bude odeslán 23.9.2018. S principy návrhu je možné se seznámit na odkazu - Principy návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj - neprohlášené památky, případně je možné podpořit podpisem na stránkách.

 

Více