Cyklus koncertů Monumenta VIVA pro rok 2019

I v letošním roce bude spolek Omnium pokračovat v pořádání cyklu koncertů Monumenta VIVA prezentující převážně vážnou a duchovní hudbu v sakrálních památkách, které Omnium spravuje. Představena bude celá řada hudebních souborů z Čech a Německa. Prostřednictvím jejich vystoupení tak budou znovuoživeny dlouhodobě nevyužívané kostely. 

Více

Výstava o rodině Dittrich z Krásné Lípy v Senátu Parlamentu ČR

V Senátu Parlamentu ČR 5. března 2019 večer skončila vernisáž výstavy spolku Omnium o osudech rodiny Dittrich z Krásné Lípy z období 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Vernisáže se zúčastnila celá řada vzácných hostů, mj. německý velvyslanec Dr. Christoph Israng. 

Výstava byla připravena pod záštitou senátora Zbyňka Linharta.

Více

Kostel Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné

U kostela Proměnění Páně v Pacelicích u Blatné se chýlí ke konci proces stavebního řízení a získání stavebního povolení k obnově krovu a střechy tohoto poutního kostela. Stavení povolení by mělo být získáno na začátku ledna 2019. 

Více

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku

Projekt Pro život kostelů Broumovska II zaměřený na obnovu Kostela Všech svatých v Heřmánkovicích má za sebou úspěšné výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Nyní již nic nebrání samotné rekonstrukci heřmánkovického kostela, která proběhne v průběhu roku 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou téměř 10 mil. Kč. Projekt realizuje Římskokatolická farnost v Broumově.

Spolek Omnium k tomuto projektu zajistil a v plné výši financoval zpracování kompletní stavební projektové dokumentace a celý proces získání stavebního povolení. 

Více