Výstava fotografií Historické hřbitovy

Výstava fotografií starých hřbitovů nazvaná Historické hřbitovy byla poprvé vystavena během semináře, který proběhl na Vyšehradě 8.12.2016 na stejné téma. Výstava ukazuje současnou, nijak neupravovanou, podobu starých hřbitovů v České republice. Mnohdy jde o velmi tristní stav. Další zastávkou této putovní výstavy fotografií bude Mnichov ři semináři "Obnova společného kulturního dědictví - projekty spolku Omnium", který je připravován na 15.12.2016.

Více

Seminář "Obnova společného kulturního dědictví"

Účastníky semináře "Obnova společného kulturního dědictví - projekty spolku Omnium" (Mnichov, 15.12.2016) pozdraví zástupce bavorské ministryně práce, sociálních věcí, rodiny a integraci paní Emilie Muller pan dr. Wolfgang Freytag.

 

Více

Výsledky grantového řízení Nadace OF pro rok 2016

V grantovém řízení 2016 Nadace Občanského fórabyly schváleny příspěvky žadatelům v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví. Nadace OF celkem rozdělila 590 tis. Kč. Spolek Omnium uspěl se třemi projekty - s obnovou křížku v polích za Křinicemi, s obnovou Opitzova křížku v Heřmánkovicích nad farou a s projektem obnovy křížku v Božanově u penzionu Zemanův dvůr. Projekty budou realizovány v roce 2017. 

Slavnostní vyhlášení grantového řízení Nadace OF 2016 proběhne v  Rezidenci velvyslance USA v Praze 23.11.2016.

Více

Vernisáž výstavy ÚDU AV ČR "Všichni svatí z Heřmánkovic"

Večer 9. listopadu 2016 byla ve Window Gallery Ústavu dějin umění AV ČR zahájena výstava "Všichni Svatí z Heřmánkovic". Výstava je jedním z výsledků společného projektu ÚDU AV ČR, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a spolku Omnium s cílem záchrany kostela v Heřmánkovicích. Projekt je realizovaný od roku 2015.

Více

Konference SACRUM 2016 - prezentace

Zveřejnili jsme prezentace z programu konference "SACRUM 2016 - Sakrální památky v dnešním světě". Více - http://omniumos.cz/cz/detail-projektu/64

Více