Obnova kostela v Letově začala

V pátek 15. července 2016 začaly práce na obnově kostela Navštívení Panny Marie v Letově. V první fázi bylo přistoupeno k opravě střechy a krovu v závěru presbytáře. Obnovu kostela v Letově realizuje spolek Pro kostely, z.s.. Partner, se kterým připravujeme konferenci SACRUM 2016.

Pro kostely z.s.

Více

Výstava Osiřelé památky do konce února v Mnichově

Výstava Osiřelé pmaátky, které byla připravená ve spolupráci organizace Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a spolku Omnium s finanční podporou s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016 je do konce února 2017 k vidění v Sudetoněmeckém domě v Mnichově.

Více